میلاد حضرت زهرا(من کلام : رامین محمدزاده)

 گلدی زهرا عالمه بو گون  

 سویله تبریک خاتمه بو گون

 رحم  ایلوبدی  ذات   کبریا     

 زهرانی   چون  ایلدی   عطا

        «باخ»

 گور نجه صفا تاپوبدی گلشن نبی                    

 گل آچوبدی گلستاندا دامن نبی

          شاد اول دئنن یا فاطمه  

          رحم ایله باخ بو حالیمه

           جانیم فدا بو گلستاندا آچان گوللره

             نغمه     دیین     نازلی     بلبللره

 

 

 سن سن زهرا عالمین گوزی              

 بو سوزلر اللهین  اوز سوزی

 روشن ائدوب  یر گویی خانیم               

 قربان  اولسون  جانیوه  جانیم

              «سن»

 دردیمه دوا سن ای  پیمبرین قیزی            

  لطف اله اماندی ای پیمبر الدوزی

            رحم  ایله  منده  نوکرم                   

            درگاهوزه چون چاکرم

             بوشدی الیم سالما الی بوش یولا فاطمه

             اشکیله     گوزللر     دولا     فاطمه

 

 

  گلدی جوشه  بو گجه  قانیم         

 سن بول زینب لطف اله خانیم

 محتاج و درمانده اولموشوخ         

 دنیادن     والهی    دویموشوخ

               «گل»

 کربلانی    عیدیانه   قسمت  ات  بیزه              

 واقفم کی بو عمل چتین دیور سیزه

           قالدیخ  ائله  آواره  بیز                    

          دردیم اولوبدی چاره سیز

              قالدی اورکده کربلا آرزوسی خانیم

              شاه     شهیدانه      قربان     جانیم

 

 

 دردون  اولسا  اتمه  واهمه              

 پاک ات نیتون سسله فاطمه

 دردون سویله تاپگیلان صفا             

 قوخما   زهرا    ایلییر  دوا

               «ای »

  مشکلی اولان مریضه ایستین دوا               

دردیوی دئنن ایده له حاجتون روا

           قوخما دئنن دردون بشر                  

           اولما داخی چوخ دیده تر

          چون بو گجه باب عنایت آچوب فاطمه

           دردون    دئنن    ائتمه    دای    واهمه

 

/ 0 نظر / 5 بازدید