میلاد امام زمان(عج)(من کلام : اصغر الماسی اهری)

 قلم بیانه گلـوبـدور یقـیـن بهـانه سـی وار

غزل یازیبدی کی موضوع عاشقانه سی وار

وجــوه ظاهـری توصیف ائـدور نگاریندن

که وصف عشقینـه مـینلر گوزل نـشانـه سی وار

بیان باطنی امـــا مـــلال هـجــرانــدی

بـصـیرتـیلـه بـاخـان قلبـیـلرده خانه سی وار

فلک همیشه سالور آیری یاری یـاریـنـدن

بو چرخ کج فلکون چوخ یامان زمانه سی وار

غـم فراق نـگـاره دوزنمـیـرم نــه ائـدیم

همیشه چون قولاغیمدا اونون ترانـه سی وار

قراریمیز جمعه دی گلمدی هایاندا قالوب

مگر گورن آقامون هـاردا آشـیـانه سی وار

گئدیبدی چاره الیمدن یولونـدا منـتظـرم

بو انتظاریمین اخـلاص و عاجیزانه سی وار

اورگده نیسگیلیمین سنـده دور دواسی آقا

دییَنمـیرم بیریـنه چونکی محرمانه سی وار

محبتونده گرفتـار اولوبـدی الــمــاســی

نه عیـبی واردی مگر طبع شاعرانه سی وار

/ 0 نظر / 9 بازدید