عید فطر (من کلام محمدرضامحمدی(ناعم))

ای رمضان افسوس،آیریلورام سندن

آنداولازهرایه،سینه دولوب غملن،

 دویمامیشام سندن

الوداع،مه کرامت الوداع

ای مه،،عطا و رحمت الوداع

یارمضان الوداع،،ماه غفران الوداع

الله الله یاالله٢

 

بنده نی عفوایلوب،سنده حق رحمان

سینه ی طاهایه،نازل اولوب قرآن

 الله ائدوب احسان

حیف اولا،یتوبدی باشه گونلرون

هجرووه،نجه دؤزرعاشقلرون

یارمضان الوداع،،ماه غفران الوداع

 الله الله یا الله ٢

 

باشه یتوب افسوس،شام وسحرگاهون

یاد ائدورم اما،سوزشب و آهون

 محنت جانکاهون

یادیمه،دوشوب بو غملی منظره

سجده ده،دگوبدی یاره حیدره

سجده گاهه آخدی قان،،سیندی ارکان ایمان

یارمضان الوداع،،ماه غفران الوداع

 الله الله یا الله ٢

 

سنله وداع ایلور،غصه لی مهمانون

آیریلوراشگیله،سائل احسانون

 بنده ی نالانون

بووداع،سالورحسینی یادیمه

اوت ویرور،غمی دل ناشادیمه

آیریلوردی ائللردن،،قلبی یانان خواهردن

یارمضان الوداع،،ماه غفران الوداع

 الله الله یا الله ٢ 

/ 0 نظر / 7 بازدید