میلاد امام حسن (من کلام : رامین محمدزاده)

 یاراتمیش بیر آقا ذات تبارک            میلاد  مجتبا  اولسون  مبارک

علینون ای دلاور ارشد اوغلی           گوزی،قاشلاری هم رخساری گویچک

گلدی بلبل دیله -  سنده دِه عشقیله

زهرادن آل صله   -   الله اکبر

...............................................................

بو گون شاد اولدی یارب قدسیانلار        بَزندی عرش و فرش و آسمانلار

گلوب دنیایه زهرانین نگاری             جمال ماهینه قربان بو جانلار

یارب نه گوزلدی -  طاهایه مَثلدی

تکدی بی مَثلدی -  الله اکبر

..............................................................................

 گلِ باغ  جنان  مولا حَسندی         رئیس عرشیان مولا حَسندی

نگارمَه جبین کبریادی            خانیم زهرایه جان مولا حَسندی

عالمده سسلیور  -   حاتمده سسلیور

هردمده سسلیور    -     الله اکبر

................................................................................

اگر یوسف گوزلدی بی مثلدی       آدی دیللرده شیریندی عسلدی

نقدر زیبا اولا یوسف ، یقیناً        امام  مجتبا  اونان گوزلدی

گوزیاشی چای اولماز -  بیر بیله پای اولماز

گون بونا تای اولماز -  الله اکبر

/ 0 نظر / 4 بازدید