احوالات حضرت علی اکبر (من کلام : سعدی زمان)

ای منای کربلا قربانی گَلدیم آچ گوزون

جدّیمه آئینه ی جسمانی گَلدیم آچ گوزون

مُشکیدن گُلدن فزوندور نکهت زلفون یوزون

لاله تک پر خون اولوبدور نرگس شهلا گوزون

چوخ علاقم وار سنه بو سرّه آگهسَن اوزون

من بو شهلا گوزلرون قربانی گَلدیم آچ گوزون

ای گُل نورسته ی گُلزار آل بوتُراب

بو امامت قوّه سیله قالمیوبدور منده تاب

بس نجه دوزسون بو غمده لیلی خانه خراب

ای غمی مجنون ایدن لیلانی گَلدیم آچ گوزون

تا سسون گَلدی اَلیمدن گیتدی تاب و اختیار

صورتیمده برملا گورسَندی حالِ احتضار

رحمیسیز جلّاد اَلینده اولموسان بُلدوم شکار

گورماقا بو دوغرانان اعضانی گَلدیم آچ گوزون

آسماندور یا بدن بو دوغرانان عَظم و لُحوم؟

گوز دولاندوردوقجا مرئی دور درخشنده نجوم

ایلیوب سنسیز منه دورت بیر طرفدن غم هجوم

ای ایدن تیره منه دنیانی گَلدیم آچ گوزون

زخم شمشیر و سِنان از بس گیچوب اندازه دن

پیکرون بی جلد قرآن تک چخوب شیرازه دن

ایلیوب شیرازه بند اوخلار وجودون تازه دن

قانیله تفسیر ایدن قرآنی گَلدیم آچ گوزون

بو مُذَهَّب مُصحفین تفسیری مشکلدور اوغول

قان مرکّب، کلک نیزه، تیر سنبلدور اوغول

هر ورق بیر دسته گویا آتشی گُلدور اوغول

سو ویرن گُلزار دینه قانی گَلدیم آچ گوزون

هر گُلستانه بو گُلدن یِل آپارسا بیر ورق

گُل آچیلماز، گر آچیلسا شرمیدن ایلر عرق

گُلدی بو یا مهر رخشاندور دوتوب قاندان شفق

دولدوران اوراقی بو میدانی گَلدیم آچ گوزون

توکمورم خون جگر گوزدن یوزه اوز باشیمه

عکس جسموندور دوشوب قانه دونن گوز یاشیمه

خیمه لردن سسلنور لیلا کُل اولسون باشیمه

ای ایکی بی روح جسمین جانی گَلدیم آچ گوزون

پیکرون یرده قویوم من خیمیه یالقوز گیدیم

دیزلَریم گَلمور، اورک دوزمور سنی من ترک ایدیم

حمل ایدیم نعشون دگُل ممکن اوغول، آخِر نیدیم

دور اوزون سال صورته معنانی گَلدیم آچ گوزون

نقل ایدوم قتلایه نعشون گَلموری اعضا اَله

گون قاباقیندا قویوم قالسون چَتیندور مسئله

وار یری سَن گیتمَسن بی خانمان لیلا گَله

سَسلَنه ای لیلینون جانینی گَلدیم آچ گوزون

گرچه سعدیّ زمانین واردی عالی شهرتی

چوخ مقصّردور ولی مقبول اولونمور خدمتی

چون حسینی دور سیزه هر باره دن وار نسبتی

جان ویرنده گَل بویور پنهانی گَلدیم آچ گوزون

/ 0 نظر / 10 بازدید