ضربت خوردن حضرت علی (من کلام : هادی اردبیلی)

گواه  اول  الله  سنون ایونده

بولوندی باشیم سنان قمر تک

شکستـه  دلـدن  قلج یرینـدن

ترابـه قانیم آخـور  گهـر تک

 

بو قانلی تربت بو سجدگاهیم

بو قانلی صورت بو من  اللهی

بو امر  معبود  بو عهد  معهود

بو  امتحاننون  بو  سن  اللهی

تمـام  سّـر  ضمیـریم  اولدی

حضـور  پـاکــه  علن  اللهی

دوشوبله  خیبر گشا  ایکی ال

کناره  ایندی  شکسته پرتک

 

رضا سن اولسون   هامی  بلایه

ره   وفـاده   رضـایـم   الله

علیدن  اوزمه  عطا   و  لطفون

قاپوندا   بیکس  گدایم  الله

باشیم بولوندی سنون یولوندا

قبوله    یتسه   فــدایم  الله

جهانـدا   اولماز  منیم  نصیبیم

بو بیرمبارک گوزل سحر تک

 

بو صبح صادق منی قوتاردی

ملال  و رنج  و   زماندان الله

شماتت  اهلی  یتشدی  کامه

قوتاردی جانیم جهاندان الله

 بو دل شکسته بو زار و خسته

قوتاردی  زخم  زباندان  الله

غم   فقیران  چکوردی  ناره

یانان وجودی  شرار  دَرتک

 

 

 

اولار که  گوزلردیلر   علینی

گجه زمانی   دوشوبله  درده

نه فرش و بستر نه ده غذا وار

باتوبلا  گرد  و  غبار ، گرده

گئدور بو جسمیم فنا جهاندان

قالوبدی  روحیم  خرابه لرده

قضاده  گویا  نظاره گردور

بو اهل درد و غمه قدر تک

 

نه بیر نفردن واریمدی حاجت

نـه  انتظـار      عیادتیـم  وار

نه تیغ  دستیم  نه  تاب  قلبیم

نه  عرض  ذکر  و  بلاغتیم وار

علینی عفو ایت قصوریم اولسا

اللهـی  سنـدن  خجالتیم  وار

آخور  سرشگیم  جمال   زرده

گجه  زمانی   آخان  قمر  تک

 

/ 0 نظر / 8 بازدید