جلالت علی اصغر (من کلام : عدلجو)

من علی اصغرم باب الحوائج

هر چتین درده وار منده معالج

چاره سیز قالانلار- دردیلن یانانلار

سسلسون اورکدن- باب الحوائج

چرخ عزّ و شرف شهبازیم من

فاطمه اوغلینون هم رازیم من

هم گل گلشن گلزار عشقم

کربلا شاهینون سربازیم من

من همان اصغرم- همدل اکبرم

کوی عزّ و شرف- جانبازیم من

چاره سیز قالانلار- دردیلن یانانلار

سسلسون اورکدن- باب الحوائج

من علی اصغرم باب نجاتم

شیرخوارم ولی حیدر مثالم

چاره سیزلر منه دردین دیه لّر

من امام اوغلیم عینُ الحیاتم

من در حاجتم- چشمه ی رحمتم

کربلانون گل- طنّازیم من

چاره سیز قالانلار- دردیلن یانانلار

سسلسون اورکدن- باب الحوائج

من همان اصغرم چاتدیم مرامه

لشکر کفریلن چخدیم قیامه

قولّاری باغلی گلدیم کارزاره

دگدی اوخ حلقیمه گولدوم امامه

شه دیدی جان بالا- من دیدیم جان بابا

بولدی عالم حسین- همرازیم من

چاره سیز قالانلار- دردیلن یانانلار

سسلسون اورکدن- باب الحوائج

من همان اصغرم یوردوم ربابی

باغری قان ایلدیم اول دل کبابی

ایچمیشم اوز قانیمی دریا یانندا

تشنه دل ایلدیم شرمنده آبی

من علی اصغرم- بیرده سو ایچمرم

شاهیمون تشنه لب- سربازیم من

چاره سیز قالانلار- دردیلن یانانلار

سسلسون اورکدن- باب الحوائج

عدلجویم نه شان و شوکتیم وار

نه ریاست نه پول نه دولتیم وار

نیلورم منصب و جاه و جلالی

بسدی بو اهل بیته نصبتیم وار

عدلجو نوحه یاز- عالمه ایله ناز

سنده سویله حسین- سربازیم من

 

/ 0 نظر / 14 بازدید