میلاد امام زمان(عج) (من کلام : فرهاد فکری)

ای پــادشـاه اِنـس وجـان    یـامـهـــدی صـاحـب زمـــان

هجرونـده اولدوخ باغریقان   یابن الحـسن یابن الحـسن

                               

ای مظــــهـــر ذات خــــدا    وی عــالــمـینـه مــــــقـتـدا

گــلسون تاپـار عالم صفـا    یابن الـحسن یابن الـحسن

                              

ای گول یوزی گولدن گوزل  مـحـبــوب حَیّ لَــم یَـــــزل

ویــروخ قسم زهــرایـه،گل   یابن الحسن یابن الحسن

                     

ویـــروخ قسم پیغمبـــــره    فَــــــــتّـاح خـیبــر،حیــــدره

رحــم ایله آغـلار گـوزلـره    یابن الحسن یابن الـحسن

                                

ای فاطـمـه دردانـه سی    شــــمع  وفـا پروانـه سی

فــرزانه لر فــرزانـه سـی    یابن الحسن یابن الحسن

                                 

ای وارث طـاهــا آقــــا     ای یـــوسـف زهــــرا آقا

گوزلیر سنی دنیــا- آقــا     یابن الحسن یابن الحسن

                                

آدون اولـوب ورد  زبـــان     یـر٬ گوی سنه ایلـور فغان

تیز گل آقا بس هارداسان       یابن الحسن یابن الحسن

                                 

عاشقلرون نـالاندی گـل     غــمدن اورگــلر یـانـدی گل

گل جان سنه قرباندی گل    یـابن الحسن یابن الحسن

                            

ای دلبـــــر والاگــــــهــر     هـــجرونده آغلور شیعه لر

چشم انتظاروخ جمعه لر     یابن الحسن یابن الحسن

                           

هر دم شب جمعه اولور     گـــوزلر فراقــونـده دولـــور

عاشقلرون گل تک سولور      یابن الحسن یابن الحسن

                                 

چوخ جمعه لر گلدی آقا     سـن گـلـمدون ای مه لقا

حسرتله باخدوق یوللارا    یابن الحسن یابن الحسن

                            

ای پادشـــــــــاه باوقـــار   اولـــــماز بوقـدری انتظـــار

گل شیعه نی غمدن قوتار   یابن الحسن یابن الحسن

                         

سن ماه عالم تابی سن   عــالم لـرین اربـــابی سن

ای صورتی وجه الحسن    یابن الحسن یابن الحسن

                         

ای قائــــــــــم آل عبــــا     ای نــــوگـل خیــرالـنســاء

جان علــی، مهــدی بیا     یابن الحسن یابن الحسن

                     

سن گون کیمی تابنده سن   بیــر گـوهـــــر ارزنـده سن

حشره کیمی پاینده سن   یابن الحسن یابن الحسن

                  

من روسـیه بیـر بنـده یـم   سنـــدن آقــا شرمنـده یـم

عـــشـق وصـاله زنده یـم   یـابن الحسن یابن الحسن

                         

ای  یادگـــــار مـصطـفــــا   پــــور علــی الـمـــــرتـضــا

ای ذولـــــــفـقـــار لافـتــا   یـابن الحسن یابن الحسن

                           

ای شیعه لر جانـانی گل  سن بیل حسینین جانی گل

سال یاده عاشورانی گل   یـابن الحسن یابن الحسن

                        

گــــــلدی گینه ماه عـــزا    آغــــــلـور حـسینـه ماسـوا

گل اول اوزون صاحب عزا   یابن الحسن یابن الحسن 

 

گـــل جدیـوین آل قانینی    چــک سینه دن پیکـانینـی

ســیل گوزلرینین قانینی    یابن الحسن یابن الحسن

                           

قان  ایتدیلـر گوزیاشینی     ئـولـدوردولـر قــارداشینی

تــشنه کسوبلر باشینی    یابن الحسن یابن الحسن

                         

قــــانه بویانــدی اکـبـری   جان ویردی دلسیـز اصغری

قـولسوز قالوب سرلشکری     یابن الحسن یابن الحسن

                                         

دردون جهــــانی آغـلادار    ارض و سمــانی آغـــلادار

هجرون(فَتــانی) آغـلادار    یابن الحسن یابن الحسن

/ 0 نظر / 31 بازدید