میلاد امام جواد (من کلام : فرهاد فکری)

گلشن رضا بیر گل آچوبدی یوخدور مثالی

گوزلری زیبا لبلری غنچه قاشلار هلالی

گوزلرون آیدین یا امام رضا اولسون مبارک

یا رضا یا رضا یا رضا جان یا رضا جانم (2)

 

دنیایه قدم قویدی بو گون حجت داور

عرش و فرشی روشن ائلیوب زاده حیدر

یر گوی بزنوب اهل جهان خرمدی یکسر

بو مه سپهر ولانون اولماز زوالی

گوزلرون آیدین یا امام رضا اولسون مبارک

یا رضا یا رضا یا رضا جان یا رضا جانم (2)

 

آناسی آلوب سینه سینه گوزل بالاسین

احبابه نشان وئردی خانم او آی پاراسین

یا رب دئدی سن شاد ائلدون بی کس آناسین

حفظ ایله ئوزون بد نظردن بو مه جمالی

گوزلرون آیدین یا امام رضا اولسون مبارک

یا رضا یا رضا یا رضا جان یا رضا جانم (2)

 

آغوشه آلوبدی آتاسی اوغلی جوادی

اوپدی یوزونی سسلدی خدا گوزل بالادی

هر آتا الینده بالاسی زیبا عصادی

کیم گوره سوئر دشت ودمنده زیبا غزالی

گوزلرون آیدین یا امام رضا اولسون مبارک

یا رضا یا رضا یا رضا جان یا رضا جانم (2)

/ 0 نظر / 4 بازدید