مقام حسینی (من کلام : مقنی ممقانی)

یا حسین سنون قاپووا بنده گلموشم

شرمنده و ذلیل و سرافکنده گلمشوم

الله یانیندا روی سیاهم ، رجا  هانی

بولموش سنی امید – پناهنده گلمشوم

گوردوم بو درگهی هامی قصد ایلیوب گلور

بو اهل دردیله قاریشوب منده گلموشم

اعمالیم ایلیوبدب منی بر ملا ذلیل

اولماز ذلیل من کیمی جنبنده گلموشم

اودوم اسیر نفس مجازاته قابلم

چاره ایدن بولوب سنی زیبنده گلموشم

بیر عمر قالموشام بیله ظلمات جرم ده

نور عنایتون اولا تابنده گلموشم

ساخلا منی قاپوندا آقا افتخار ایدوم

رسوای اولمیوم ایده لر خنده گلموشم

ئوز قدرتیمجه سن سؤنه خدمت ایتموشم

هر یردن اولموشام سنی جوبنده گلموشم

تاپسام جزا گونی سنی عرض ایلرم شها

نوکرلریوه منده نویسنده گلموشم

منظور اولوب همیشه سنه خدمت ایلیم

اوز خدمتیم اولا سنه پابنده گلموشم

قوغما منی قاپوندان اماندور ترحم ایت

بو خدمتیم منه اولا پرونده گلموشم

هر نه قصوریم اولسا سوزومده گذشت ایله

مجنون مثال ، فکری پراکنده گلموشم

/ 0 نظر / 4 بازدید