زبانحال امام حسین در هنگام اصابت تیر به علی اصغر (من کلام : ذهنی زاده)

گور سود امریم قانینه غلطاندور الهی

لطفونله قبول ایت قوزی قرباندی الهی

سپدیم گویه قانین که افق قانه بویانسون

بوندان صورا غفلت زده ملّتلر اویانسون

هر آتش غمده بو دل غمزده یاندی

ظلمی بو شقی امّتون افلاکه دایاندی

بیر غنچه قالوردی ولی گلشنده گُلیمدن

بیر خار جفا غنچه میده آلدی اَلیمدن

 

/ 0 نظر / 4 بازدید