ارادت به حضرت ام البنین در یوم وفات (من کلام : رامین محمدزاده)

ابوالفضله همیشــــه یاس توتانــلار گلـــون یــاس ساخلیـــاخ ام البنینه

ابوالفضلــی ائـــداخ راضـی بو ایشـــدن بیــــر آز دل داغلیـاخ ام البنینه

بیزیم مولامیزه یاس توتدی  دائم ئولونجه سسلدی جان جان ابوالفضل

گلــون عباســه خاطــر اولســادا  بیـــز ئــولــونجـــه  آغلیــاخ ام البنینه

بو روز مادری شــاید ابوالفضــل دیوب میـن یول خانیـــم زهــرایه تبریک

بجــادی تــا چکــاخ عبـــاس جـــــورون گلـــون گـــل باغلیاخ ام البنینه

/ 0 نظر / 10 بازدید