حسینچیم

حسینچیم بو قرا کوینگیمجوازیمدی

حسین محبتی عشقیمدیامتیازیمدی

حسینون آدین اگر قبریم اوستونهیازالار

گلاب و شمع ندی گل منه نهلازیمدی

گلر منیم شب اول حسین باشیماوسته

مریدیم او مرادیمدی (همنیازیمدی)

اوآلتی گوشه لی قبری هنوز گورمهمیشم من

حسین زیارتی عالمده عمدهرازیمدی

گزنده فاطمه شیشه الیندهمجلسده

دیرحسینه آخان گوز یاشی نیازیمدی

الیمدن آلماسین آلله بو آغلیانگوزومی

بوگوز یاشی درجاتیمدی اعتزازیمدی

/ 0 نظر / 10 بازدید