سوزاندن درب حضرت زهرا(من کلام : قمری دربندی)

گوروب مشکلده زهرانی شه مشکل گشا گَلدی

چخوب ظلمات غمدن تاجدار اوصیا گَلدی

قزارموش رنگی غیرتدن، یانوب جانی مصیبتدن

دلینده ذکری هردم ناله ی وا مصطفی گَلدی

اَلینده ذوالفقار پرشرر لرزان غلافینده

دفاع گلّه ی روباه اوچون شیر خدا گَلدی

ولایت چرخینه آشوب دوشدی، قوپدی بیر وحشت

که گویا سمت مغربدن چخوب برق بلا گَلدی

تلاطم ایلیوب دریای قهر قدرتُ اللهی

نهنگ قدرت یزدان، امیر لافتی گَلدی

اُحد هنگامه سین برهم ووران، خیبر یخان حیدر

چکوب ا...ُ اکبر نعره سین کان وفا گَلدی

چخوب صحن سرایه بیر مهابتلن ولیّ حق

ایدوب گویا تموّج بحر قهر کبریا گَلدی

داخی تاب ایتمدی گَلسون قولاقه ناله ی زهرا

هِژَبرِ عرصه ی هیجا علیّ المرتضی گَلدی

گوروب زهرانی صحن ایچره دوشوب بی طاقت و بی جان

درون سینه سیندن ناله ی وا مصطفی گَلدی

دیور سندن صورا دوشدوم نه حاله یا رسول ا...

جلالیم گیتدی دنیاده، گونوم اولدی قرا گَلدی

دیوب بو سوزلری، اول شیر حیّ لم یزلی

ووروب اوزین اود ایچیندن کناره چخدی علی

اوزاتدی دست یداللهی اول امام مبین

دوتوب او زاده ی ناپاک ناکسون کمرین

چو اولدی پنجه ی مردانه سی او ظالمه بند

تکان ویروب ایلدی قهریله هوایه بلند

دولاندیروب باشینون اوسته شاه عرش وقار

ووروب یره نجه قیلدی چو سایه به دیوار

قویوب ایاقینی صندوق سینه ی کفره

اَل آتدی قبضه ی شمشیر خونچکان دوسره

گوروب بو حالی عدو التجا ایدوب هردم

ویروردی حیدر کرّاری مصطفایه قسم

باخوب او عجزیله الحاحه اول امام کِبار

چکوب اَلین دیدی ای بیحیای بدکردار

بو جرات اولمازیدی سنده گر آچِیدیم اَل

گرک وصیّت پیغمبره اولونسون عمل

دیوب بو سوزلری اول پادشاه عرش وقار

رضا قضایه ویروب ذوالفقاری قویدی کنار

چو اولدی قوم جفاجو بو سرّیدن آگاه

داخی اَل آچمیه جاق دشمنه ولِ ا...

دوباره جرات ایدوب فرقه ی ظلوم و جهول

جفا اَلیله یداللهی قیلدیلار مغلول

سالوبدی حبل متین بوینونا ستمله رسن

رسولدن صورا زار اولدولار حسین و حسن

 

/ 0 نظر / 7 بازدید