# ذهنی_زاده_عبدالعظیم

احتضار حضرت رینب (من کلام : ذهنی زاده و سالک تبریزی)

زینبون غربتده قارداش جان ویرور جان آختارور گوزلری گوزلور یولون جان اوسته جانان آختارور ای وجودون دستگاه آفرینشدن غرض جوهر ذاتون قبالینده یارانمشلار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 159 بازدید

کوچ از قتلگاه (من کلام : ذهنی زاده)

گوز یاشمـی یارالاریـوا مرهـم ایلـرم بولسون هامی کی هریارانین بیردواسی وار مرهم قبـول ایلمیـن یاره حشـره‌تک زخم شهـادتین دی دوادن اباسی وار باشدان ایاقه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 128 بازدید