احوالات حضرت رقیه در خرابه شام (من کلام : اکبر پورآقا)

قسم به نور و البیان رقیه جاودانه دی

قسم به شمس آسمان رقیه جاودانه دی

کبوتران گنبدون لبینده بو ترانه دی

ئولوبدولر یزیدیان رقیه جاودانه دی

قسم به نور ازلی رقیه دور لم یزلی

گیدور دقیقه و زمان رقیه جاودانه دی

قسم قرا علملره که نصب اولور حرملره 

نقدری واردی بو جهان رقیه جاودانه دی

سماده ذکر انجمان نوا و ورد کهکشان

به حول رب جاودان رقیه جاودانه دی

نه اینکه اوچ یاشیندادی، بختی شفق باشیندادی

مقامی فوق عرشیان رقیه جاودانه دی

رقیه نون والقم، رقیه نور فی الظُلم

شب سیاهی سیندیران، رقیه جاودانه دی

گلوبدی شامی روز ایده، گلوب قالا ستم گیده

یزید ریشه سین ویران رقیه جاودانه دی

بهار ایدر خزانلاری اویاندیرار یاتانلاری

بهار اودور قالان خزان رقیه جاودانه دی

نوالی یازدی پرچمه گچوبدی عمری ماتمه

غمون نواسینی قوران رقیه جاودانه دی

مزار و قبر اطهری فاطمه دندی مظهری

نهانلاری ائدور عیان رقیه جاودانه دی

علم ویروب گنبدینه علم اسور نوائیلن

چپ باخانا دیور اینان رقیه جاودانه دی

رقیه پر شراردور رقیه با وقاردور

به جان صاحب الزمان رقیه جاودانه دی

/ 0 نظر / 5 بازدید