مدح خاتون محشر (من کلام : اصغر الماسی اهری)

ایـکی دنیاده بیـزیـم عـزّتیمـیز فـاطمه دور
شـرف و تـاج سـرِ خـلقـتـیـمـیز فـاطمه دور
دیـلده کی اَزبـَریمیز عادَتـیمـیز فاطمه دور
قمـر وشمـس کیمـی طلـعتـیمیز فاطمه دور
عشقیمیز هم سوزوموز ، صحبتیمیز فاطمه دور
گـوهـر کـلّ جهـان خـیـر نـسا فاطمه دور
اٌسوه ی صدق وصفا حلم وحیا فاطمه دور
اَلّـری درده شـفا بـاب رَجـا فاطمه دور
مادر کون و مکان شـمع کَسـا فاطمه دور
روز محشرده بیزیم رحمتیمیز فاطمه دور
عصمت اللّهیدی عشق ازلی فاطمه دور
درگهی باب کرم لم یزلی فاطمه دور
کویده کی شمس و قمر نور جَلی فاطمه دور
ایکی دنیاده فقط عشق علی فاطمه دور
بیز علی شیعه سیوخ قدرتیمیز فاطمه دور
دخـتر خـتم رسـالـت دئـگینن فاطمه دور
هـمـسر مـام وولایـت دئگینن فاطمه دور
مـادر زیـن و امـامت دئگیـنن فاطمه دور
دٌرجِ عصمت یادا عفّت دئکینن فاطمه دور
آندولا گوز یاشینا وحدتیمیز فاطمه دور
سوره ی کوثره بـاخ ، قـرآنیـمیز فاطمه دور
دولانان قلبیـده رگده قـانیمیز فاطمه دور
شیعه نون عشقیدی چونکی جانیمیز فاطمه دور
جان یاقان صحبتیدور ،جانانیمیز فاطمه دور
شیعلر وحدتیمیز ،اٌلفتیمیز فاطمه دور
شیعه نون شوقِ تَمنّاسی خانم فاطمه دور
ایکی دنیا شه ومولاسی خانم فاطمه دور
شرف وتاج سر الماسی خانم فاطمه دور
حیدرون هر گئجه رویاسی خانم فاطمه دور
عین حیدر کیمی حیثیَِتیمیز فاطمه دور
نـور قـرآن خبـر آلدیـم دئدیـلر فاطمه دور
درده درمان خبر آلدیم دئدیلر فاطمه دور
یاره قربـان خبـر آلدیـم دئدیلر فاطمه دور
چشم گـریان خبـر آلدیم دئدیلر فاطمه دور
دردو محنتده قالان حسرتیمیز فاطمه دور
سارالیب گول کیمی الّرده سولان فاطمه دور
اورگی درده گلیب غمله دولان فاطمه دور
گئجه دن گوندوزه جک آغلار اولان فاطمه دور
سینه سـی آتـش غـملرده یانان فاطمه دور
قبری تک گیزلی اولان غربتیمیز فاطمه دور

/ 0 نظر / 29 بازدید