کربلای معلی (من کلام : شانی)

باشیمه دوشدی گینه شوق هوای کربلا

آتشین دلدن گلور نی تک نوای کربلا

کربلا شوقی اگرچه واریدی دلده کرار

آتش حسرت سالوردی قلبیمه دائم شرار

اولمامیشدیم هیچ زمان امّا بو قدری بیقرار

آلمامیشدی صبریمی الدن هوای کربلا

دسته دسته هی دوشور هر گونده زوّاری یولا

نار حسرت شعله سی آرتارگوگلده برملا

سسلرم آهسته دلدن کربلا یا کربلا

کشتی صبریم سینوب ای ناخدای کربلا

کربلا آدی گلن وقته گیدر دلدن توان

چشمه ی چشمیم اولور خطّ عذاریمدن روان

جلوه ایلر گنبد و صحن ابوالفضل جوان

نصب ایدوب اوردا لوا صاحب لوای کربلا

ای اولان هر دردمندین دردینه آدی دوا

تربت قبر شریفی عالمه خاک شِفا

بو مرضدن جانه گلدیم قبریوه جانیم فدا

دردمندم آختارور دردیم دوای کربلا

آرزوی کربلا الدن آلوب آرامیمی

امر ایله عباسیوه لطفیله ویرسون کامیمی

دفتر زوّار دربارونده یازسون نامیمی

نه گوزل یردور او یر ای من فدای کربلا

بیر نولور بو جمعیله پائین پایوندا دوراخ

نوجوان اوغلون علیّ اکبره ماتم قوراخ

سس چکاخ ایوای حسین وای سسلیاخ سینه ووراخ

عالی بیر لذّت ویرور روحه عزای کربلا

یاد ایداخ شاها او وقتی قلب بی آرامیله

یوز یوزه قویدون اوز اوغلون اکبر  ناکامیله

ایله زیبا قامتیله ایله خوش اندامیله

تاپدی زینت روز عاشورا منای کربلا

بیرده گورسیدیم او شمع وصلیوه پروانیم

قبرون اطرافین دولانّام عاشق دیوانیم

دوزدی من اصل حقیقتدن اوزوم بیگانیم

لیک لطفون اولسا اولّام آشنای کربلا

بارالها قسمت ایله آرزومندانیله

قول سالاخ قبر حسینه دیده ی گریانیله

باشلیاخ بیر شعر و نوحه ناله و افغانیله

باشلاسون شوریله «شانی» ماجرای کربلا

 

/ 0 نظر / 72 بازدید