میلاد امام زمان (عج)(من کلام : اسماعیل فرشی متخلص به غمخوار)

تمام کون ومکانین صفاسیدور آقامــــــــز
جهان واهل جهان پیشواسیدور آقامـز
کُْرات گر یوز اولا حق یارالدا بیر قُــــــــلّه
همان اوقُلّه نین الحق هماسیدور آقامز
اوبش نفرکه اولوب کّل خلّقــــــــــته بانی
همان اوبش نَفرین دلربا سیــدور آقامز
پیمبر و  علی  و  فاطمه ، حسن  و   حسین
خبر وئروبلـه بهشتین آقا سیـدور آقامز
بـوشاهکـارخداونـدجـلّ اعــــــــــــلادور
هامـی نبیّ و وصیلر نما سیــدور آقامز

اولارداهرنکی وار بوندا جمع ایدوب خـــالق
تمـام سوزلـرینون ابتـداسیــدور آقامز
جهاندا خامه لرعاجز قالوبدی مــدحینده
نچونکـه مدحلـرین انتهـاسیــدور آقامز
دیسم که نوری بونون گُوندی یامَــه تابان
نه مِهر و مَه که فلکلرضیاسیـــدور آقامز
دیسم گوزلدی گوزلیق پایین آلوب بوندان
گوزللـرین گـوزلِ بـر ملاسیـــدور آقامز
ایـکی جهانـه دَیر بیـرباخشی،   بیرخالـی
تمـام مـاخلقیـن مـه لقـاسیــدور آقامز
ائـــــــله ملیح یارالدیب ملاحتی یارادان
هامی ملیحلر انگشت نماسیــــدور آقامز
شرف و عزّت وجاهینده بوکفایتــــــدی
امام عصریدی زهرا بالا سیــــــدور آقامز
بونون وجودینا قائمدی عالم امـــــــکان
خلایقین بـو امید و رجاسیــــــدور آقامز
اگرجهانیله  اهل جهانی درد آلســــــــا
یقین دور هامی دردین دواسیـــدور آقامز
مریض هجری ایاقدان اگرسالا مرضــــی
بیر ائیله درده ، وصالی ، شفاسیــدورآقامز
بونیله دَم ویرابولمز بیریسی قدرتــــــدن
هامی بولور که قوالـــــر قواسیــدور آقامز
بونی قویوب دئمه اغیاره دردیوی غمخوار
نچونکه درد خفا آشنــــــا سیــدور آقامز

 

/ 0 نظر / 6 بازدید