شهادت حضرت محمد (ص) (من کلام :عابد خیابانی)

بی رغبت اولدی تا قفس تنگ کثرته

شاهین کبریا پر آچوب اوج وحدته

اصله تمایل ایلدی اصلُ الا صول خیر

لاحق الوبدی سابقه ی فیض و رحمته

حق نوری اقتضای مشیّتله بیر زمان

تابش ایدوبدی آب و گل آدمیّته

یوخ دیده ی شهودیده گوردی فروغ درک

سالدی حجاب غیب جمال نبوّته

جان جهان سراچه ی ترکیبی ترک ایدوب

تا اولدی جزءِ جوهره اصل مشیّته

تاپدی شکست آینه ی شهر بندتن

اولدی ضمیمه عکس روان اصل صورته

آیرولدی روح کالبد کائناتدن

ایتدی عروج مرتبه ی بی نهایته

سلب قرار اولوب نشئات وجوددن

اوز ویردی اختلال نظامات خلقته

آیات محکمات اولوب نغمه ی عزا

داد ایلدی او محکم و مشهود آیته

دوشدی ندای بانگ رسالت طنیندن

اولدی سکوت فصلی سروش هدایته

تنها نه تک مدینه نی دولدوردی بو خلا

غرق اولدی ماسوا خَلَاءِ درد و حسرته

عالم غریب کلبه سی تک اولدی سوت و کور

باتدی غبار محنته گرد ملالته

مملوّ اولوب خطاب لَعَمرُک مخاطبی

دارالسّرور قدسده بزم ضیافته

غار حرا چراغی خموش اولدی، غرق اولوب

ابر ملالیله جبل النّور ظلمته

غم چولقادی مدینه نی بطحا کیمی تمام

احکام شرع آغلادی صاحب شریعته

روحاً رسول اوج لقایه ایدوب صعود

جسماً یتوردی توده ی غبرانی عزّته

آلدی مدینه توپراقی آغوشه جسمینی

گنجینه اولدی گوهر بحر رسالته

بیر توده خاک جای عجبدی اولوب مکان

ایجاد کائناته اولان سرّ و علّته

مدفون اولان نبیّ هدی، شاه قُل کَفی

دفن ایلین علیّ ولی، میر لافَتی

تنها علی بُلردی او محبوب کردگار

نه ضایعه اولوبدی شریعتده آشکار

تنها علی بُلردی که بو ضایعه ایدوب

قلب هامی عوالم امکانی بی قرار

تنها علی بُلردی که بو سوز جان گداز

ایلوب دل شرایع و احکامی داغدار

تنها علی بُلردی بو بیر گُل خزانینی

جبرام محالیدور ایده عالمده مین بهار

تنها علی بُلردی کیمی قبره تاپشیرور

تنها علی بُلردی کیمه کیمدی سوگوار

وجه اِله وجهه ی دین وجهینی قویوب

نه وجهیله او توپراقا، یوخ شرحه اختیار

روی تمام ماخَلَقَ اللهه آبرو

واحسرتا که تاپدی رخ خاکیده قرار

بیر نفس که قدومی صفابخش خاکیدی

گور عارضیله توپراقا ویردی نه اعتبار

بیر عارضی که منظر سکّان عرشیدی

آئینه تک مکدّر ایدوب تیره گون غبار

بیر یوز که ابر سایه سالوب تا یِتیرمه سون

صدمه اونون طراوتینه مهر تابدار

بیر یوز که تا سپهره دوتوب یوز ایدوب عوض

لطفیله سمت قبله نی خلّاق کردگار

توپراقلارا قویولدی، عجبدور که اولمادی

آشفته دور گنبد وارون کجمدار

قلب علیدن آلدی بو محنت توان و تاب

بی صبر اولوب او صبریده چون کوه استوار

بُلمم که بو قیاسیله نولدی تنوریده

گوردی حسین باشینی خونین و زخمدار

گُل برگ تک عطشدن اولوب خشک لبلری

قانه باتوب عقیق کیمی درّ شاهوار

مشتاق بزم خلوت دل فرط شوقیدن

اولموش باشیله راه محبّتده رهسپار

راس کلیم طور وفاده او جلوه وار

که اوندان ایلوری شجر طور استتار

مرآت حق اگرچه مکدّردی لیک اولور

اوندان جمال حُسن ازل نوری آشکار

دوتقون هلاله بنزوری خاکستر ایچره لیک

حق نوری کونه نشر ایدوری آفتاب وار

دفن نبیّ اکرمیدی قائله نظر

ارشاد حقدن اولدی تداعی بو مختصر

/ 0 نظر / 8 بازدید