میلاد فاطمه اطهر(من کلام : رامین محمدزاده)

جشن میـلادون مبارک -  فاطمه جان فاطمه جان

اوزی زیبا آدی گویچک -  فاطمه جان فاطمه جان

سن حبیب لـم یـزل سن

یو مثالـون بی مثـل سن

مین زلیخا بیر سن اولماز

سن گـوزلردن گوزلسن

« فاطمه جان »

معدن ایمان و عفت منبع جود و ادب سن   *   یئرده زهرایه مُلقب گویده منصوره لقب سن

گلمیوب گلمز جهانه سن کیمین بیر نازدانه *  یوخ نظیرون چون عزیز احمد والا نسب سن

دردلـره چـاره یولـون آش

عرش حقدن  درگهون باش

روز میـلادونـده لطف ائت

وئـر بیـز شاباش و پاداش

« فاطمه جان »

شأنیـوه حسرت چکللر مغربین و مشرقینون *  عالمـه سروردی زهـرا مجتبا تک نور عینون

مریمون وار بیر مسیحی مین مسیحادی حسینون *  مین جنانان باشدی والله  بیر توکی اوغلون حسینون

سینـه لرده  آدی   حَکـدی

عشقی  میـزان و  مَحکـدی

آنـــدولا    پــروردگــاره

سن کیمی اوغلوندا  تَکـدی

« فاطمه جان »

/ 0 نظر / 5 بازدید