میلاد امام زمان (عج)( من کلام : اصغر الماسی اهری)

گلون ای اهل ولا  یوسف زهرایه باخون

عالمی روشن ائدن  ماه دل آرایه باخون

حسنیده  یوسف  کنعان  بونا  حــیرتده    قالوب

خلقت  ایچره  بو  گـل  یکّــه  و تنهایه  باخون

سَسینه    حضــرت    داوٌد      نــبی     مشتریدور

ایـکــی دنــیاده اولــان فاخر طاهایه باخون

چهره یسن تعریف ائدیم بیر یوزی گلّی گوزلـین

قـمـر و شمسـه  مثل   صــورت زیبایه باخون

آلا گوز کیم گوره انگشتِ بـه لــب نـاظـر اولـور

عین عــباس عــلـی دیـده ی شهلایه باخون

قاشلاری گویده کی آی مثـلی کمـاندور آقـامون

شاهـکـار  و هــنـر خـالــق یـکتـایه باخون

کیرپیگـی لـشکــره بنـذر دوزولـوب دال با دالــا

هـربــیری اوخ کیــمیدور عِقد ثریایه باخون

اوجا بوی قدی اولوب جــلوه ی یــزدانه نـشــان

عین حیدر کیمی اول هـیکل تقوایــه باخون

قویدی دنیـایـه قــدم نــیمه ی شعبــانیده چــون

سـالـدی لنگر قدمــی عــرش معلایه باخون

حجــت لـم یــزلی اون بــیر امــامــین ثـــمری

آخرین منجی عالــم ، شــه والایــه باخون

عرض تبریکـه مـلائـک هامیســی اَنـدی یـــئره

انبـیــالـر اِلــیین جشنــی مهــیایه باخون

شـوق دیــداریـنه مشتــاقــیدیلر هر بــیریــسی

آدم و نـوح نبی ، یونــس وعیســایه باخون

یئتـیـشـر دردو مـحنلر داهــا پایــانــه بـیــلون

عدل حیدر قورولار نامه ده امضــایه باخون

گـون اولــار غـیبــت  کــبری ده یئــتر آخَرینه

اولار البتده عـیان، بــوردا مزایــایه باخون

ریشه ی ظلمی قیریب عدلیله رفتــار ائده جــک

آیه های نبـأده،فیــکریلــه مــعنایه باخون

پــست دنیــانی جـنــان ایلیجــاق شمع هــدا

دیه جک جنت او گون عزت دنیایه باخون

میکـَـند ریشـه ی بــیداد و ، عدالــت سـخنــش

معنـی حــکـم تــولی و تبــرایــه باخون

درده درمـان الیـین ، یــئر گویــی نـورانـی إدن

گله جاق اوندا ولی ، پند او مــولایه باخون

قــوّت قــلــب ضـعیفـــان   و   قــرار   دل  مـا

مینماید  رٌخش از پرده،او حــمرایه باخون

گله جاق اوچ یوز اون اوچ یاوریلن   داوریـمــیز

پوز اشـراری یـیخـار ، شاه تــوانایــه باخون

ذولـفـقــار و عــلم حــیدر کـرّارش بــه دســت

شیعه نی راحت إدر عشـقیـده غوغایه باخون

انبیا رشـحه سـی دور یــوخدی مـثالــی آقامون

صـاحـب عصـر وزَمَــن فـیض تولایه باخون

ایلیاخ گونده دعا صاحب قرآنیمیزی

باغلیاخ صاحب قرآنیله  پیـمانـیمیزی

واردی ایمان بیزه که بیـر بئــله عنــوان گله جاق

یـوزی نور جلواتِ حـَـقِ منــان گله جاق

عدلی برپا الییوب  ریشــه ی ظـلمی کســه جـک

بو فنا عالمه چون نـوح و سلیمــان گله جاق

 عالم حسـنـیــده حــسرتــده قــالار نائل اولــان

حسنیده بَلی بِه از  یـوسف کنعــان گله جاق

پــوز اشـراری یاخیب تـپراقا ، رســوا ائــده جاق

شـرف وعـزت وهم یــار یتیمــان گله جاق

داها سولمــاز بیلــورم لالــه و ریحــان و چمــن

چون کی بو دار فنایه سرو سامــان گله جاق

ئولمییوب عدل عـلی ، بـاتـمیـاجاق قــان حســین

عین حیدر کیمی چون داور یزدان گله جاق

بـو جــهانـــی اشیــدون نـوریلـه نــورانـی ائـدر

نـور خـلاق جهان  اول مـه تابــان گله جاق

جنت ورتـبه ی فــردوســینه حــسرت یـمییــون

عالم فانیـه چــون جنت ورضــوان گله جاق

بیر گسون حقی گئدوب ضـایع و خـوار اولمیاجـاق

بو جهان عالمـیـنه درگـه احســان گله جاق

گـون اولـار مـحـنت و غـم آخـر خطه یئـتـیشــر

اوندا هر قلبه صفا ، درده ده درمان گله جاق

بــو مگر کــیمدی کــی گلسه بیزه چوخدور ثمری

هاچانیجا بئله بیر صـاحب وجـدان گله جاق

پــرده ی غـیــبت کــبری ده قالوبــدور قلـمیــم

یازگینان عالمه بیر رحمت رحمــان گله جاق

گئجه گونـدوز اوخـی الــمــاســی دعایِ فرجــی

اوخوسان چونکی سنین قلبیوه ایمان گله جاق

/ 0 نظر / 8 بازدید