شهادت امام رضا (ع) (من کلام : ابوالفضل فرهنگی)

السلام ای شاه خوبان یاعلی موسی الرضا

ای غریب غربتستان یاعلی موسی الرضا

ای بقربانت به غربت گشته ای شاه جهان

زینت شهر خراسان یاعلی موسی الرضا

باب تو باب الکریم و باب امید ورجاست

ای گدایت جمله شاهان یاعلی موسی الرضا

برمسلمانان این کشور ولی نعمت توئی

شهریار ملک ایران یاعلی موسی الرضا

صحن ایوان طلایت مست ومدهوشم نمود

ای بقربانت سر و جان یاعلی موسی الرضا

غبطه خوردم برکبوترهای روی گنبدت

ای خوشابر حال آنان یا علی موسی الرضا

خوش به حال آن کبوترها که در امنیتند

داخل آن باغ رضوان یاعلی موسی الرضا

تا شدم بر درگهت زوار ، شد

بلبل طبعم غزلخوان یاعلی موسی الرضا

برخودم گفتم که اینجا یک بهشت دیگر است

یابهشت عرش رحمان یاعلی موسی الرضا

بردلم الهام شد این جنت اهل دل است

در دیار شهر عرفان یاعلی موسی الرضا

گفتم ای شه من غلام درگهت فرهنگیم

آمدم با چشم گریان یاعلی موسی الرضا

غرق دریای غمم ای شهریار شهر طوس

گلمشم زار و پریشان یاعلی موسی الرضا

سائلم سن بیل آتان موسی ابن جعفر قیل نظر

سائلی قوما قاپوندان یاعلی موسی الرضا

من که بیر مور ظعیفم سن سلیمان جهان

ایله احسان ای سلیمان یاعلی موسی الرضا

سن جوادین جانی گل سائللری رد ایلمه

الامان ای شاه خوبان یاعلی موسی الرضا

سن ننون زهرای مرضیه الیمدن دوت آقا

الدخیل ای جان جانان یاعلی موسی الرضا

مطمئنم حضرت زهرادن اوتری غملی سن

قلبین اولموش بیت الاحزان یاعلی موسی الرضا

آند اولا زهرایه بیزده حیدرین احوالنه

هردم اوللوق زار و گریان یاعلی موسی الرضا

/ 0 نظر / 222 بازدید