شهادت حضرت علی (من کلام : راد)

قورولدی کوفده عزا چکیلدی گؤگلره قرا

خبر دوشوبدی شهریده شهید اولوبدی مرتضی

علی دییه دییه گلوب یتیم وجمله بینوا

امیرمؤمنان علی کریم ومهربان علی

علی علی علی علی

علی بشیرمؤمنان علی نذیرکافران

علی عزیزانس وجان علی صبورقهر‌مان

علی امام مهربان علی امید شیعیان

امیرمؤمنان علی کریم ومهربان علی

علی علی علی علی

ولیّ کردگار سن سن حقّه جان نثاریسن

ابوالائمّه شهر‌تین پیمبر افتخاریسن

نجفده قانلی تربتین سن عشقه یادگاریسن

امیرمؤمنان علی کریم ومهربان علی

علی علی علی علی

وروبلا باشوا یارا ستمله قوم اشقیا

بویاندی قانه صورتین او قانه گؤزلریم فدا

یتیم قالوب یتیملر اوجالدی کوفده صدا

امیرمؤمنان علی کریم ومهربان علی

علی علی علی علی

/ 0 نظر / 14 بازدید