میلاد امام حسین (من کلام : یوسف معزی)

طاهایه ندا گلدی              محبوب خدا گلدی

دنیایه سحر چاقی              شاه شهدا گلدی

طاهایه لطف ایتدی حی تبارک

مولود مسعودی اولسون مبارک

 

مسروریدور امت لر        هر سوم شعباندا

شادلق گورونوب           پیغمبر سبحاندا

مثل اینکه اولوب نازل         نور آیه سی قرآندا

جبریل امین سسلر      دنیایه آقا گلدی

طاهایه لطف ایتدی حی تبارک

مولود مسعودی اولسون مبارک

 

فطرس قوتاروب غمدن       لطف حق یکتادن

عفو اولماقنون گلدی       برنامه سی حورادن

اولدی متشکر چوخ         صدیقه کبری دن

گیت باخما یا فطرس        مولوده صدا گلدی

طاهایه لطف ایتدی حی تبارک

مولود مسعودی اولسون مبارک

/ 0 نظر / 4 بازدید