میلاد امام زمان(عج)(من کلام : عباس شبخیز)

طبیبیم دردمندم طالب درمانیوام گل گل
مریض درد عشقم ، خسته هجرانیوام گل گل
کرم قیل التفاتون کسمه ای شه ، بینوالردن 
گدایم بینوایم ، سائل احسانیوام گل گل
خمار باده عشقم منه رحم ایله ای ساقی 
وفا بزمنده محتاج می عرفانیوام گل گل
مسلم نیلورم ، وئردیم حیاتون چشمه سین خضره 
بقا سر چشمه سی سن سن سنون عطشانیوام گل گل
جهاند ا اهل عالم لطفیوه محتاج دور ای شاه 
نه تک من مستمند دولت غفرانیوام گل گل
اگر چه قابلیت یوخ اولام درباریوه دربان 
ولی لطف ایله ای شه خادم دربانیوام گل گل
اوزومده گورمورم اقبال اولام درگاهیوه خادم 
تفضل ایله سن جارو کش ایوانیوام گل گل
تعال الله تعال الله عجب لطف ائتموسن احسان 
که بنده سویلو اوز مولاسینه قربانیوام گل گل
باش ایسته ای باشیم تاجی سنه جانیم فدا اولسون 
ندور باش مین جان اولسا تابع فرمانیوام گل گل
سن اقلیم ولایتده شهنشاه فلک شوکت 
قبول ائدسن غلا بی سر و سامانیوام گل گل
تیکیبدور گوز یولا بیر عمر دور شب خیز یول گوزلر
گوزون قربانی ای گوزلر گوزی قربانیوام گل گل

/ 0 نظر / 14 بازدید