کوچ از کربلا (من کلام : لاادری)

دوریاتما بو حالیله ای تاج سریم قارداش
 
گل نطقه دانش منله نور بصریم قارداش
 
****
 
ای قلبمـون آرامی وی گوزلریمـون نـوری
 
ای نیزه قلج خنجر داش خسته‌سی رنجوری
 
گورسون نجه بس زینب بو حنجر منحوری
 
ای بـرج شرافتـده تابـان قمریـم قارداش
 
****
 
عرشه یری وار چخسون من بیکسون افغانی
 
کافـر تاپـا ال سالمـاز بـو حالـه مسلمانی
 
آت درناقی نشر ایلوب بو دوغرانان اعضانی
 
مفقود اولوب آثارون یاندی جگریم قارداش
 
****
 
جسمونده برادرجان بر صاف یرون یوخدور
 
تعدادی حساب اولماز از بسکه یارا چوخدور 
 
وای زینبه قلبونده قارداش بو نجه اوخدور
 
گورجاق بو اوخی دوندی شامه سحریم قارداش
 
گلـزار امامتـده بـر بـاد خـزان اسدی
 
ظلم و ستم جمّال بیکس باجوا بسدی
 
بر بند زر اوستونده ایوای الوی کسدی
 
قانه یری‌وار دونسون بو چشم تریم قارداش
 
****
 
رختون سویولوب قارداش بر پیرهنون یوخدی
 
غسلـون اولـوب اوز قانـون امّا کفنون یوخدی
 
کافورون اولوب تربت بر دفن ایده‌نون یوخدی 
 
ای نخـل هدایتـده شیـرین ثمریم قارداش
 
****
 
من گلشـن محنتـده بـر بلبـل نالانم
 
هجران اودونا یانمش مشتاقی جانانم
 
ایندی گیدورم شامه دلخسته پریشانم
 
هشتاد ایکی قز عورت‌ وار همسفریم قارداش
 
****
 
آل اصغـری آغوشـه چـک اوخ یرینـه برده
 
گوردوقجـا ربابـون چوخ قلبـی گلوری درده
 
قویما بالامی یاتسون قارداش بو قوری یرده
 
سنله اولا هم آغوش بو سودامریم قارداش

****
دامـاد و علی‌اکبــر یانونــدا قالـور قالسون
 
امّـا بیــور عبّــاسه بیــرق النــه آلســون
 
چوخ قورخولی یولاّردور دورسون او یولا سالسون
 
یولّاردا دل افکارم چوخدور خطریم قارداش

/ 0 نظر / 6 بازدید