مقام حسینی

ای حسیـن ای شــرف آل عبــا 

بیزی گل سن الی بوش ســــالما یولا

مایه عـزت و جاهیــم سن سن

ایکی دنیـاده پناهیــــم سن سن

نه چمن طالبیم،نه عطا شـایقیم

یا حسین سن بیلوسن آدیوین عاشقیم

سن سن عالملره آیــــات جلی

کل بو مـــــا خلقیــــن بی بـــــدلی

سنه قربان اولوم ای مـاه جمال

سن سن عالـــــمده گوزللـر گوزلی

کلمه حقــــه نوشتیـم سن سن

مسجد و دی و کنشتیــــــم سن سن

چوخلاری باغ و چمن آختاروری

ایکی دنیــــــاده بهشتیــــم سن سن

ای اولان فاطمـــــــیه در دانه

بیزی عشقین ایلیـــــوب دیــــــوانه

او گوزل گل آدیــوین عاشقیم 

آند اولا سن اوخیــــــــــــان قرآنه

نولی بیر گوگلومی شاها آلاسان

یاره لی سینمــــــــه مرحم سالاسان

عالمین اهلی بولور ای شه دیـن

آغالاردان      آغالاردان      آغاســان

شهلر ایچره سنی من شه بیلورم

نــــــــاصر  نصــــر من الله بیلورم

شط دریاده ویرن نوحه نجـــات

اسدالله        یدالله          بیلورم

دیمورم ملک جهـــــان رهبریم 

دیمورم کنز وفـــــــــــــا گوهریم

بیر مدال شرفیم واردی منیـــم

من سنون نوکریــــــــوون نوکریم

گل بیزی غملره مانوس ایـــلمه

 صوری عاشقــــــــلره پابوس  ایلمه

بولوروق سیز آنازی جوخ سوئسیز 

 سنی زهرا بیزی مایــــــــوس ایلمه

عزتین دهرده بی همتـــــــادی

جــــود و بخش و کــرمون دریادی

گل آدوندان هامیلار ارث آپـارار

چون آنـــــان فــــــاطمه زهرادی

هـــــــــر گلن میثم تمار اولماز

هامی سلمان کیمی هشیــــار اولماز

کیم سنون دامنـــــوه چنگ ویرا 

ایکی دنیاده گرفتــــــــــــار اولماز

/ 0 نظر / 5 بازدید