میلاد امام زمان (عج)(من کلام : فرهاد فکری)

 یابن الحسن دلبند طـاها   پور عـلی  فـرزنـد زهـــرا

 

سنسیز دونوب قانه اورگلر   گــوزلـور سنی اهـل تولا

     یابن الحسن یابن الحسن تیز گل آماندی

     یابن الحسن یابن الحسن تیز گل آماندی

  هجرونده عـالم آغـلور     ای عــالـمـین پناهـی

  عشق اهلی نین غمونـده      عرشه چاتوبدی آهی

                  عجل علی ظهورک        

                  عجل علی ظهورک           

ای دلبر صـاحـبـدلان گل    یامهدی صاحب زمان گل

سن بیل آنون زهرا آماندی    هجرونده اولدوخ باغریقان گل

       سنسیز آقـا ٬ آغلور فلک ٬ قاندور اورگلر

       یرده بشر ٬ آغلور سنه ٬ گـویده ملک لر

  ویرّوخ قسـم حسینه        سلـطـان مـشـرقـینه

  گل قانین آل حسینـین           ای یـوسـف مـدیـنـه

                  عجل علی ظهورک    

                  عجل علی ظهورک

ای مظهر خلاق سبحان    سن سن پناه بی پناهان

گل عالمی ایله چراغان     گوندن ایشیق رخساره قربان

     صاحب لوا ٬ یابن الحسن ٬ تیز گل آماندی

     روحه صفا ٬ یابن الحسن ٬ تیز گل آماندی

  بیرگون ظهـور ایدرسن    جمعه گـونی گلرسن

  زهـــرا قـانین آلارسان     قبرین نشان ویررسن

                   عجل علی ظهورک    

                   عجل علی ظهورک

ای منجی عالم آقا گل       ای قــــائــم آل عبا گل

سنسیز آقا دنیا یالانـدی           عالم اولوب ماتم سرا٬گل

        گوزلور سنی ٬ دنیا آقا ٬ تیز گل آماندی

        گـل دردلــره ٬ ایله دوا ٬ تیز گل آماندی

  سـن نور کـبریاسن          فـرزند مــرتـضـاسن

  خـتــم پیمبر اوغلی         هم ختم الاولیاسن

                  عجل علی ظهورک    

                  عجل علی ظهورک    

/ 0 نظر / 8 بازدید