میلاد امام جواد (من کلام : فرهاد فکری)

سن قدم قویدون جهانه ای ملک سیما جوادیم

نور حقلن روشن اولدی سر به سر دنیا جوادیم

ای گل زیبا جوادیم

ماه دل آرا جوادیم

 

آچ گوزلرون ای نور دیده قوی حیاتیم گلشن اولسون

گوز گوزه باخ منله اوغلوم قوی بو گوزلر روشن اولسون

آرزو ایلوم بو گوزلر بد نظردن ایمن اولسون

قوی تماشا ایلسون بو گوزلره زهرا جوادیم

ای گل زیبا جوادیم

ماه دل آرا جوادیم

 

گول گوزل گول عطرویان بو بهاریم تازه لنسین

غنچه لبلرلن عزیزیم روزگاریم تازه لنسین

برگ و بتریم تازه لنسین افتخارم تازه لنسین

عالم اولسون بو جماله واله و شیدا جوادیم

ای گل زیبا جوادیم

ماه دل آرا جوادیم

 

سن قدم قویدون جهانه عالم امکان سووندی

جنت الاعلی سووندی روضه رضوان سووندی

عاشقان حق سووندی دلبر و جانان سووندی

حمد ائدر یزدانه هر آن هر دل شیدا جوادیم

ای گل زیبا جوادیم

ماه دل آرا جوادیم

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید