زبانحال حضرت زینب در اربعین (من کلام : سعدی زمان))

طور وفادی بو یِر یا کربلادی قارداش

یا جلوه گر بو چولده نور خدادی قارداش

روح روان زینب، آرام جان زینب

معناده کوه طوره طعنه وورار بو صحرا

سرِّ اَنَا الحَق ایلور بو دشتیدن تجلّی

موسایه لَن تَرانی سرّین ایدر هویدا

یا وجه باقی حق صورت نمادی قارداش

واردور یری دیسم بو یر عرض کبریادور

صبح و مصا مطاف سکّان نه سمادور

جنّتده چشم حوره توپراقی توتیادور

باغ بهشت اعلی دارُالصّفادی قارداش

یوخ یوخ بو غملی یردور عرش برینه علّت

خلق اولماسِیدی بو یر اولمازدی عرشه خلقت

گون دوردومونجی گویده ویرسه سپهره زینت

چرخ اوسته مهره بو یر زینت فزادی قارداش

درک ایلوری مشام جان بوی عطر و عنبر

چین و خطاده اولماز بیر بیله مشک ازفر

نکهت ویروب صبایه بو چولده زلف اکبر

مشک و خطا دیسم بو عطره خطادی قارداش

ای قبله ی حقیقی روح روان زینب

دور قبریدن اَیاقه آرام جان زینب

دشت عراقی دوتموش گورنه فغان زینب

گه ذکری واحسینا گه وا اَخادی قارداش

گوردوم سنی گیدنده بو چولده من یارالی

باش یوخ قوری یر اوسته یکسر بدن یارالی

کیم قبره قویدی نعشون ای بی کفن یارالی

جسمون کیمی او گوندن قلبیم یارادی قارداش

بیر نحویله خیام زرتارون اولدی تاراج

بیر معجره بنات پیغمبر اولدی محتاج

تیر جفایه قلبیم جسمون تک اولدی آماج

شغلیم او گون که گوندن نی تک نوادی قارداش

نوک جدانی ایتدون معراج عشقه رفرف

گورجک اوخور یارالی باشون جداده مصحف

بی شرم اهل کوفه گه چالدی کف گهی دف

هیچ باخمادی عیالون نوحه سُرادی قارداش

گوردوم جداده باشون گون تک دوشوب کسوفه

مه صورتون سالوبدور آثار کُل خسوفه

نه بیر، نه یوز حسینیم، یتدی غمیم اُلوفه

بُلدوم او کُل نشان مطبخ سرادی قارداش

گوندوز چوخ اینجیمیشدی اولموشدی بس که خسته

خولی ایوینده راحت یاتدی گئجه کَُل اوسته

باشون کُلین سیلردیم زلفومله دست بسته

سعی و تلاش گوردوم امّا هوادی قارداش

نه نیزیه یتور اَل نه وار بیر اوزگه چاره

نه نیزه دار باشون قارداش ویرور بو زاره

خون جگر گوزومدن اولدی روان عذاره

بی چاره لیق زمانی چاره بُکادی قارداش

ابن زیاد اَلیندن ایتسم اگر شکایت

زهرا آنام یانندا باشون ویرر شهادت

ویردیم نشان ولیکن بیر صبر و بیر شجاعت

رسوای عالم ایتدیم اول بدنهادی قارداش

بیله خیال ایدوردی قول باغلی دستگیرم

هر نه دیسه دایانّام مظلومه بیر اسیرم

بُلموردی دخت شیر یزدان و ماده شیرم

آدی آتام علینون شیرخدادی قارداش

طعنه دیلین آچاندا اول بی حیای بی دین

گوردوم که ایستور ایتسون آل عبایه توهین

ویردیم ایله جوابین اولدی جبینی پُرچین

ویردی بروزه دلده وار هر عنادی قارداش

گوردی مُجاب ایدنمز زهرا قیزین او کافر

بیر آیری ظلمه اقدام ایتدی او کینه گُستر

جلّاد حاضر ایتدی اول مُرتد ستمگر

ایتسون شهید بلکه زین العبادی قارداش

بیر نحویله جفای کوفه تمامه یتدی

باشون دالینجا زینب قول باغلی شامه گیتدی

بیر پایه ده او شهرین اهلی جسارت ایتدی

خجلتدی ذکری، مبهم قالسا سزادی قارداش

گیتدیم دیمم برادر من مجلس شرابه

آساندی بزم شربین ظلمی بو دل کبابه

آرامیمی اَلیمدن آلدی غم خرابه

قان آغلاسام اُلونجه الحق روادی قارداش

بو سهلیدور رقیّه قارداش آجیندان اُلدی

بو غصّه مشکل اولدی شام اهلی باخدی گُلدی

من بینوا نه چکدیم بیر کردگار بُلدی

آهیمله یانسا دنیا بِا... بجادی قارداش

دلگیر اولوب «حسینی» بو درد بی دوادن

آیریلمور آلتی آیدور نی تک غم و نوادن

ای شاه کسمه لطفون بو خسته دل گدادن

هر درد بی دوایه آدون دوادی قارداش

/ 0 نظر / 25 بازدید