میلاد فاطمه اطهر(من کلام : سید ناصر ولائی)

شب میلاد خانم فاطمة زهرادی

نقدر شیعه سویونسه بوکیجه باجادی

قلبلیرده خانمین واردی همیشه یادی

ساق  عرشه یازلیپ نوریله زهرا آدی

هامی سی قطره دی خلقتده خانم دریادی

شوکت و شانی بویوک شافعه عقبادی

خلقت عالمیچون علّت اولوب ایجادی

طاهره لفظی خانم فاطمه یه زیبادی

مرضیه راضیه صدیقه و هم عاقله دی

سیّده کامله و عالمه و زهرادی

طیبه فاضله دی حجب و حیایه مظهر

شوکت و عزت و هم عصمته ده دارادی

خانمین مرحمتی بیزلره بیر دنیادی

/ 0 نظر / 11 بازدید