مدح حضرت زینب (من کلام : خوندل)

ای دخت علی نایبه ی عصمت کبری

شان و شرف و عفّتی آیینه ی زهرا

سنسن او خانم که آدیوی حین ولادت

پیغمبره ابلاغ ایلدی خالق رحمت

یعنی که بو قیزدور آتاسی حیدره زینت

شایسته دی زینب اولا زِین اَبه دارا

سنسن او خانم که گل گلزار وفاسن

سن عزّت و وقر و شرف شیرخداسن

سن گوهر پرقیمت دریای حیاسن

زیرا که آنان فاطمه دور عصمته دریا

سنسن او خانم که اونی تقدیر ایدر عالم

وار مدرکی اثباتینه چوخ قاطع و محکم

ذلّتدی آتایه قیز اگرچه اولا مریم

بیر سن بیر آنان فاطمه دور لیک مجزّی

سنسن او خانم که اوجادی اوج خیالون

هر عصریده تابنده دی خورشید جمالون

ناچاردی مستلزم ترقیم جلالون

استبرق اولا صفحه قلم شاخه ی طوبی

سنسن او خانم که سنه مسحوردی دنیا

سنسن دُرِ ناب صدف عصمت زهرا

شخصیّتیوه غبطه ایدر هاجر و سارا

محتاج غبار قدمون دیده ی حورا

سنسن او خانم که ایلیوب خالق داور

مین رمز وفا صفحه ی رویونده مفسّر

زیبنده دی عشقون اولا عشق اهلینه رهبر

انوار محبّت ایلیوب سنده تجلّی

سنسن او خانم که نه قدر یتدی مصیبت

ابراز ایلدون مین او قدر صبر و شهامت

ایتدون او شدائدده حسینیله شراکت

حیراندی سنون قوّت قلبونده شکیبا

سنسن او خانم که هامی اسراردن آگاه

سجّاد وجودیله او یالقوز یارالی شاه

تاپشوردی سنه قیزلارین ای دخت یدا...

کافیدی سنون صورت عشقونده بو معنا

سنسن او خانم که سنه واضح هامی مُعضل

تا اُلدی حسین اولدی سنه امر محوّل

هر بیر قیزا غارتده دیدون قاچما قیزیم گل

خونریزیدی خونخواریدی بو لشکر اعدا

سنسن او خانم که هامونی حیرته سالدون

هر سس واریدی کوفه ده بیر وهله ده آلدون

ا... اوزی عالمدی که نه حالته قالدون

تا گوردون او گل یوزده کول آثاری هویدا

سنسن او خانم که سنه عزّتدی اسارت

مرجانه نین اوغلی ایلین وقته جسارت

بیر سن ایلدون سیّد سجّاده حمایت

قتلیندن ایدوب صرف نظر ایتمدی ایذا

سنسن او خانم که شرر عشقیله یاندون

گلدی نه بلا راه محبّتده دایاندون

ظاهرده اگر ناقه ده شاماتی دولاندون

معناده ولی ایلدون اوز عهدیوه ایفا

سنسن او خانم که سنه محتاجدی عالم

خوندل سیزه منسوبدی ای بانوی اعظم

ذیحقدی بو منظوریله فخر ایلیه هردم

صدق ایتسه اگر بو سوزون حقّینده او رویا

 

/ 0 نظر / 6 بازدید