احوالات خرابه شام (من کلام : صافی)

منزلیم هر چند ویراندور بابا خوش گلمسن

حسرت فردوس رضواندور بابا خوش گلمسن

کیمسه بولمور وار ندن ویرانه ده بو قدر شور

دمبدم ساعت به ساعت نور حق ایلر ظهور

ایلیوبسن بو خرابه منزلی سن رشک طور

جلوه گاه پور عمراندور بابا خوش گلمسن

گرچه شیون روز و شب منله بابا دمسازدور

نالمه باعث اوزی کشف اولمیان بیر رازدور

بو دمون گوز یاشی تشریفوندی پای اندازدور

گوزلریم وار سرّی گریاندور بابا خوش گلمسن

بو یتیمه قیزلار ایچره ای شهنشاه حجاز

گلماقون بو نصف شب ویردی منه بو امتیاز

ایتمدیم باور ایسترم گرچه جنابون پبشواز

بولمدیم فکریم پریشاندور بابا خوش گلمسن

من بو فکریله توکردیم دائم اشک آلیمی

گُل یوزین بیرده گوروب شرح ایلیِیدیم حالیمی

ایمدی دل یوخدور دیَم اوز صورت احوالیمی

گورموسن گوگلوم دولی قاندور بابا خوش گلمسن

منزلیم گرچه محقّردور، قوری یردور یریم

لیک حقّیمدور سنه گوز مَردُمینده یِر ویریم

بولمرم نه دللریله من جنابون دیندیریم

هر نه گلسه فکره نقصاندور بابا خوش گلمسن

بو کسیک باشون دلیل شاهراه عشقدور

هر کسون کیفیّت حالی گواه عشقدور

گرچه ویراندی بو منزل خانقاه عشقدور

مجمع جمع فقیراندور بابا خوش گلمسن

ذکر ایدر بو کثرتون هر فرد فردی یا احد

جمله سی واصل به حقدور ایلیوب هو حق مدد

سن اوزون پیر طریقت سن دگلسن نابلد

عارضون مرآت عرفاندور بابا خوش گلمسن

چوخ تشکّر ایلرم باخدوقجه اوز اقبالیمه

آخِر عمریمده یتدوم اوّل آمالیمه

گرچه درویشم اولوب شَهدَن رعایت حالیمه

منظریم دیدار سلطاندور بابا خوش گلمسن

آختارور بیر بیله منزل دائماً خلوت نشین

فرشی خاک اولسون چراغ بزمی آه آتشین

چوخ شرافت وار بو یره حجّتّ روی زمین

سیّد سجّاد درباندور بابا خوش گلمسن

بیر اوزون مدّت سراغوندِیدیم آخِر من سنون

کربلادن شامه دین ویرمزدی فرصت دشمنون

سالموشام یاخشی اَلَه بو نصف شبده دامنون

بو سعادت لطف یزداندور بابا خوش گلمسن

جان ویریردیم من دیدیم جانانیمی یارب یتور

یاخشی وقته گلمسن قال نعشیمی یردن گوتور

بو سنق پوزقون پریشان قافله سندن اوتور

مو کنان چاک گریباندور بابا خوش گلمسن

مدّت عمرون یتور باشه اولور صافی تمام

قویما وقتون ضایع اولسون ایت گیلن خدمت تمام

نوحه نون سال مطلعین آخرده آعلا صبح و شام

منزلیم هر چند ویراندور بابا خوش گلمسن

/ 0 نظر / 11 بازدید