مبعث پیامبر اکرم (من کلام : صحاف)

امر خالق لایزالیله حکمت ایلدی اقتضا بو گون

صاحب اولدی تاج رسالته فرق خاتمُ‌الانبیا بو گون

امر اولوندی دربار قدسیدن نازل اولدی روح الامین یره

فوج فوج علاوه نزول ایدوب ساکنان عرش برین یره

شامل ایلدی فیض کاملین خالق سما و زمین یره

ایلسون حبیبی مشاهده لطف ربّینی برملا بو گون

اِقرا بِاسم رَبِّک دیدی دوتوب جبرئیل بازوی احمدی

ایلدی احاطه او حضرتی رحمت خداوند سرمدی

سالدی گون کیمی عالمه ضیاء جلوه ی جمال محمّدی

شرم ایدوب او نوری گورن زمان گون سالا یر اوسته ضیاء بو گون

برگزیده ی ربُّ العالمین صاحب اولدی تاج نبوّته

عزم ایدوب حرادن حبیب حق دودمان پاک رسالته

هر گیاه و سنگه ایدوب گذر ایلدی سلام عرض او حضرته

بیر به بیر جوابین ایدوب ادا تاجدارِ قُل اِنَّما بو گون

منزله یتیشدی ایدوب نظر تا خدیجه بی مثل شاهده

صورتونده عرض ایتدی ایلورم اوزگه بیر تجلّی مشاهده

ایلدی بیان ختم الانبیا قالما رِیبیده، اشتباهیده

بو نبوّتین نوریدور منه ایلیوبدی خالق عطا بو گون

امر ایدوب جناب خدیجیه ذاتِ حقّه ویردی شهادتِین

ایلدی قبول اشتیاقیله خاتم النّبیّین رسالتین

درک قیلدی بو افتخاریله هر ایکی جهانین سعادتین

تاپدی غمدن افسرده خاطری بو سعادتیله صفا بو گون

چولقیوب وجود مقدّسین بیر عبایه پیغمبر خدا

خواب نازه مشغول اولان کیمی گَلدی جبرئیل ایلدی ندا

ای اوزینی پیچیده ایلین، دور ایاقه ویر عالمه صَلا

اهل کفری قورخود عذابیدن، ایله دینیمه آشنا بو گون

بیر یره یتیشمیشدی مکّه ده قان توکن او قومین جنایتی

زنده زنده قبره قویاردیلار قیزلارین قریشین جماعتی

ایلدی برانگیخته خدا بیر ایله زماندا او حضرتی

خاتمه ویره جاهلیّت و کفره خاتم الانبیا بو گون

اول امین و صادق پیمبره کذب نسبتین ویردی قوم دون

ایتمیوب کفایت بو نسبته عقل کلّه نسبت ویروب جنون

سنگسار ایدوبلر او حضرتی،پارچالاندی آنّی آخوبدی خون

اولدی اهل دینه او حالتی موجب فغان و نوا بو گون

 

/ 0 نظر / 5 بازدید