اهمیت عزاداری (من کلام : قربان مطلبی مایانی)

گولدن گوزل آدون منه ازبردی یاحسین

مهرومحبتون منه گلشندی یاحسین

هرعاشقون اولوب اورگینده روان آدون

بیرعمر اعتبار تابوب  سنله  یاحسین

آدون دلیمده ازبراولوب اورگدوب آنام

بیریولوق اولموشام سنه دلداده یاحسین

دل داده لوک آلور اورگیمنن قرارآقا

ایلوب محبتون منی دیوانه یاحسین

چوخلار مقام وشهرته هربیریره گیدر

کوتاه اولارعزیزلیگی خلق ایجره یاحسین

عمروم نقدروارقاپوزا نوکراولموشام

نوکر قاپوزداعالمه سلطاندی یاحسین

نوکرلوقون مقامینی دنیایه ساتمارام

ساتسام یقین عقلمه نقصاندی یاحسین

نوکر قبول ایلسه چوخ دل خوشام آقام

عباس نوکروندی فقط  تکجه یاحسین

چوخ لارمنیم کیمیندی سلامون آلاندا یوخ

حرمت ادله بس سنه خاطردی یاحسین

چوخلار گیدله بوستانا باغه خوش اولماقا

من گورموشم گولی چمنی سنده  یاحسین

گویلوم گوشی قونوب آقا شش گوشه قبریوه

هی کربلا نی ذکر ادرم دلده یاحسین

وربیر برات کربوبلا منده یول  سالوم

بو اهل هیئتیله  گوزل قبره  یاحسین

سن  بول رقیه نون جانی بو آرزوآقا

قویما قالا اورکده گیدم قبره یا حسین

/ 0 نظر / 11 بازدید