اهمیت عزاداری (من کلام : اعظمی تبریزی)

یا حسین بیز درگهونده سائل بی دادخواهوخ

گل بیزی قوما قاپوندان شرمسار و روسیاهوخ

بیر بیله شان و جلالت وار جهاندا هانسی شاهون

سائله دائم آچوخدور درگه عالم پناهون

هر ایی دنیا عزیزوخ ذرّه جه اولسا نگاهون

چون سنون عزّت قاپوندان صاحب اجلال و جاهوخ

درگه پاکوندا گرچه روسیه خدمتگزاروخ

لیک هر یاندان ال اوزموش بیر سنه امّیدواروخ

سنده بیزدن یوز چویورسن تا واروخ عالمده خواروخ

نیلروخ قوسان قاپوندان کیمسه میز یوخ بی پناهوخ

روز و شب بزم عزاده یا حسیندی گفتگومیز

سن بیزه نوکر بویورسان دلده قالماز آرزومیز

شرمساروخ عالم ایچره سنسن امّا آبرومیز

باخ بیزه زهرایه خاطر حق یانندا روسیاهوخ

کیم دیور بو دستگاهه هر دلِ آگاه گلسون

چون سنون بیردور گوزونده یا گدا یا شاه گلسون

درگهون باب کرمدور، جاهل و گمراه گلسون

بیر نفر مایوس اولسون اولماسان راضی گواهوخ

سن او شهسن عالم ایچره زینت مجلسدی نامون

حق مرام اوسته بویاندون قانیوه، حقدور کلامون

حق بیزه توفیق ویرسون درک ایداخ بلکه مرامون

بو مرام اهلیّت ایستر بیز ولی غرق گناهوخ

خادموخ وار چیگنیمیزده بو آدیله بار سنگین

رختیمز آغدور جهاندا تیز اولار بو رخت رنگین

لطف ایله بو دستگاهه اولمیاخ عالمده ننگین

خلق ایدر طعن و شماتت گورسه لر گمگشته راهوخ

جانه منّتدی یولوندا چکساخ هر درد و اَلم بیز

سن کرم کانی حسین سن، ایستروخ سندن کرم بیز

حشریده شرمنده ایتمه زینبه ویرّوخ قسم بیز

بیز سنه امّیدیمیز وار ایت کرم بی دادخواهوخ

عالم امکاندا لطفون سایه سینده دالدالانّوخ

یولّارون باغلی قالاندان بوینی چیگنینده دولانّوخ

وردیمیز یاکربلادور آتش حسرتده یانّوخ

اشکیله گوزلر دولوبدور مستحقّ خیمه گاهوخ

ایتمروخ کرب و بلا بیز آرزو هرگز بهشتی

ایلروخ کرب و بلاده تا زیارت بیز بهشتی

ای بهشتین افتخاری نیلروخ سنسیز بهشتی

ویرمروخ مینلر بهشته گل یوزون، حسرت نگاهوخ

لطف ایله ای شاه عطشان دلده پنهان دردیمیز وار

آتش حسرتده یانّوخ بسکه هجران دردیمیز وار

ای طبیب دردمندان ایله درمان دردیمیز وار

کربلا بیماریوخ بیز آغلاروخ مانوس آهوخ

 

/ 0 نظر / 76 بازدید