میلاد امام حسین (من کلام : رامین محمدزاده)

    گل آچوب باغ فاطمه   -   جهان  گلوبدور تلاطیمه

                        یازیلوب  درب جنته   -    مرحبـا یابـن فـاطمـه

سنی الله خلق  الیوب تک

یوزی زیبا گوزلری گویچک

                        جشن میـلادونـده  مبارک    « مرحبا یابن فاطمه »

...................................................................................................

        بَـزنـوب   آسـمانیللـر   -   جناندا برپادی شور وشین

        سویونوب قلب مضطریم  -    گلـدی اَبـابیمیـز حسین

سید و آقـای  جناندی

قلبیمه  آدی ضرباندی

                        ضربان و هَم هیجاندی       « مرحبا یابن فاطمه »

...................................................................................................

قولاغ آس گوش جانیله   -    ملکلرین های و هوسینه

عرش حقـدن فرشته لر   -     گلـدیللر  پای ِ  بوسینه

گل آچوبدور لاله چیچکللر

سویونوبدور چونکی اورکللر

                      جار سالوبلار عرشه  ملکللر  « مرحبا یابن فاطمه »

...................................................................................................

آدی  گلجـک  بو دیـدَدَن  -   حزین حزین غملی یاش گلر

آدینــون عـاشقی اینـان  -   پـادشـه  دَنــده بـاش گلر

درِ رحمت حق اوزی آشدی

کـرمی  گورنجـه   داشدی

                          نوکـری  حـاتملره باشدی        « مرحبا یابن فاطمه »

 

/ 0 نظر / 6 بازدید