میلاد امام جواد (من کلام : فرهاد فکری)

قویدی قدم عالمه                 نور چشم شیعیان

فرزند پاک رضا                  سرور دور زمان

قاپوا حسرت گلوب نوکرلرون یا رضا

عیدیانه ایستیور شیعه لرون یا رضا

 

غنچه کیمی لبلری               تل تل گوزل تللری

مست ائلیوب عالمی             پیال تک گوزلری

قاپوا حسرت گلوب نوکرلرون یا رضا

عیدیانه ایستیور شیعه لرون یا رضا

 

الله بیزه های وئروب                        ظلمت گئجه آی وئروب

جوادوی شیعیه                   حشره کیمی پای وئروب

قاپوا حسرت گلوب نوکرلرون یا رضا

عیدیانه ایستیور شیعه لرون یا رضا

 

آدین قویوبسان جواد             دلبر دیر آشنا

شیعه لرون دردینه              قوی ائتسون اوغلون دوا

قاپوا حسرت گلوب نوکرلرون یا رضا

عیدیانه ایستیور شیعه لرون یا رضا

 

گلمز داخی عالمه                مثل و نظیرون جواد

عشق عالمی شیعه لر           اولدی اسیرون جواد

قاپوا حسرت گلوب نوکرلرون یا رضا

عیدیانه ایستیور شیعه لرون یا رضا

           

کیم عاشق اولدی سنه           عالمه بیگانه دی

سن شمعیسن شیعه لر           عشقووه پروانه دی

قاپوا حسرت گلوب نوکرلرون یا رضا

عیدیانه ایستیور شیعه لرون یا رضا

 

/ 0 نظر / 6 بازدید