مدح حضرت مهدی (عج) (من کلام: بهمن جعفری)

منجی عالم اگر چه از نظرها در خفاست

او ولی الله الاعظم حجت حی علاست

اونشان نور واحد پرتو مرآت حق

مصلح روی زمین،آیینه ی ایزد نماست

هادی کل جهان و رهنمای عالمین

خلقتی را ظل رحمت چون ز لطف کبریاست

مظهر تقوا وایمان وی شه والا مقام

معدن جود وسخا و شوکت و صدق صفاست

گوهر دریای حکمت،در  درج معرفت

گوهر گنج حقیقت نور عین اوصیاست

چشمه ی احیای دین حضرت ختمی مآب

مجری احکام و آیین افتخار اولیاست

ماه و انجم غرق نور میر میران که چون

جلوه ی ماه رخش روشن تر از شمس و ضحاست

عزت کون و مکان پادشه ملک ولا

خسروی از نزهت پنج تن آل عباست

دره التاج انام، وی قره العین علی

در دو عالم نور چشم حضرت خیر النساست

باتشکر بهمن جعفری زینجناب

/ 0 نظر / 6 بازدید