کوچ از خرابه شام (من کلام : تائب تبریزی)

یات گوشه ویرانه ده سوگلیم لایلای سوگلیم لایلای

ای فاطمی گلخانه ده بلبلوم لایلای بلبلوم لایلای

من گیتدیم سن قالدون              قلبیمه اود سالدون


ای عندلیب خوش نوا گل بوداقیمده

مین نازیله ناز ایلین ئوز قوجاقیمده

قالمیش یانقلی سوزلرون بو قولاقیمده

یات بی صدا بو لانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای


سن عمه وه بیر روحیدون خسته جانینده

بیر شمع تک سندون حسین دودمانینده

ترک ایلرم لابد سنی غم مکانینده

ای جان تن ویرانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای


هرگز رقیه گچمرم من بوبیر سوزدن

چوخ تئز دونرمیش گوئیا بیله یوز یوزدن

سالدون نه تیز شیرین دلیم عمه وی گوزدن

یاتدون بو محنت خانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای


آیریلماقیم مشکلدی بو غملی مدفندن

آتدون منی دویدون مگر ای قزیم مندن

مندن اگز دویساندا من دویمارام سندن

ناز ائت من نالانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای


عمرون بهارینده سنون گلشنون سولدی

تاپدون خزان ویرانسرا دردیله دولدی

آخر کفن اگنونده کی پیرهن اولدی

یات غمفزا کاشانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای


سن بیر ایشیق اولدوز کیمی شامیده آخدون

آخدون آخاندا خرداجا قزلارا باخدون

باخدون باخاندا عمه وی یاندیروب یاخدون

ای غم یین غمخانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای


بیر مشکلون وار قلب پر احتراقیمده

بیر سوز دیردون سن قالوب بو قولاقیمده

سویلردون ای عمه قابار وار ایاقیمده

یانام یانار بیگانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای


دائم وطندن سوز سالوب طرز صحبتده

گوز یاشلی غرق ائتدون ئوزون اشک حسرتده

هامی گئدر قالدون ولی سن بو غربتده

سوز چوخدی بو افسانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای


سن سیز رقیه من دیمه شاد اولوب گوللم

ایستکلیسن سن سیز نجه من دوزه بوللم

گئتسم گئنه سندن ئوتور شامه من گللم

یول گوزله بو ویرانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای

 

تائب سیزه بیر عمردور واردی وابسته

نوحه یازار عشقیله ای زار ودل خسته

دعوت ائله گلسون گوزل مدفنون اوسته

عرض ائتسون اول غم خانه ده سوگلوم لای لای سوگلوم لای لای

/ 0 نظر / 23 بازدید