زبانحال حضرت ام البنین در هنگام وفات (من کلام : هادی اردبیلی)

ای مـاه جبین قامتی طوبا آی ابوالفضل
تنگ اولدی گوزومده منه دنیا آی ابوالفضل

روحیم قوشی یوروقون دوداقمدا سنی گوزلر
گوز یاشی توکر غملی بلوطلار کیمی گوزلر
هی سوژه ویرور گوز یاشنا غصه لی سوزلر
دردیم کیمی اشگیم اولی دریا آی ابوالفضل
دل ملکینـه رعـدی پیـاپی شـاخور آغلور
گوز یاشی سارالمش یوزومه هی آخور آغلور
گل برگی کیمی لبلر اسور گوز باخور آغلور
آغلار منیم احوالیمه اعدا آی ابوالفضل
آی تک باتورام دورمه آهیم یایلاندا
گورم سنی بیر لحظه یاتان بخت ایلاندا
من باشـدیام آواره لـر آدی سایلاندا
گوزلور سنی بو کلفت زهرا آی ابوالفضل
گلمور گوزومه خوش نه چمن زار و نه گلشن
چونکه گوزلیم گوزدن آتوبسان آناوی سن
جانیم چالیشور سینه ده یول گوزلیورم من
قویما ننوی بیکس و تنها آی ابوالفضل
غربتده اوغوللار اولالار یا که وطنده
گوزلر آنـا اوغلانلاری جان اوسته ئولندها
تابوت ال اوستنده گئده قبره گئدنده
گرچه کسیلوب اللرون اما آی ابوالفضل
مدتدی فراقونده سنون غرق عزایم
ئوز حالیمه یوخ من سنه مشغول رثایم
قلبـی یـارالی عـورتم امّ الشهدایم
زنداندی منه منزل و ماوا آی ابوالفضل
جان اوسته رضایم که غمیم قلبیمی سیخسون
هجران سیلی دیوار سـرای دیلی یخسون
گل بیرده ئوپوم صاق گوزوی جان صورا چیخسون
بی کس ننوم عازم عقبا آی ابوالفضل

 

/ 0 نظر / 38 بازدید