احوالات حضرت علی اکبر (من کلام : دلریش)

سنی کیم سالوب بو حاله بیله بیر شقاوت اولماز

علی بیر بدنده هرگز بو قدر جراحت اولماز

اوغول ایتدی اهل کینه منی حسرت وصالون

نه روادی قانه باتسون بیله زلف و خطّ و خالون

قالوب ایسّی قوملار اوسته قدی سرو نونهالون

گوزون آچ ایله تکلّم بیله خواب راحت اولماز

سنیدون همیشه مونس من زار و ناتوانه

سنیده بو نوع غلطان ایدوب اهل کوفه قانه

نجه تاب ایدوم بو ظلمه نجه گَلمیوم فغانه

آتانون اُله جوانی اوغول اوندا طاقت اولماز

اولی تنگ بو زمانه منِ بی پناهه سنسیز

یِتیشور دمادم آهیم بلی مهر و ماهه سنسیز

گیده بُلمرم دوباره علی خیمه گاهه سنسیز

سنی گورمیونجه لیلا یقین ایله راحت اولماز

نه روا بو نوعی منشقّ ایله سونله مه جبینون

اولا قانیویله رنگین بیله زلف عنبرینون

گون ایوینده قوملار اوسته قالا قدّ نازنینون

قد و قامتون فداسی بیله سرو قامت اولماز

اگر ایستورم آلام من سنی لحظه ای کناره

اودا که دگل میسّر من زار و دل فکاره

گوزیمون ضیاسی واردور بدنونده بس که یاره

پوزوب حالتیمی حالون بیله غملی حالت اولماز

ستمی بو قومون ایمدی اولوری بو نوعی معلوم

منیده سنون تک آخِر یِتورَلّه قتله مظلوم

باشیمی گورور جداده اولور اهل بیت مغموم

بیله بی حیا جماعت بیله بی مروّت اولماز

چکر اهل بیت زاریم سنون ایمدی انتظارون

گوره لر دوباره بلکه ای اوغول بو گُل عذارون

او قدر ووروبلا یاره گورورم یوخ اختیارون

ایلیوم نه چاره آیا بیله درد و محنت اولماز

علی قامتیم بوکولدی، اَلیمه عصا سنیدون

ثمره ی عمریمیدون گوزیمه ضیا سنیدون

دل زاریمه همیشه ای اوغول صفا سنیدون

منه بو جهاندا سندن صورا استراحت اولماز

بیر او حالتی مجسّم ایله شیعه گَل نوایه

یری وار اُلونجه ناله ایلیاخ بو ماجرایه

قویوب اکبر جوانی شه کربلا عبایه

اوزینه ایدوب هم آغوش بو قدر محبّت اولماز

بو عزای غم فزاده ایله آه و ناله دلریش

اوزیوه ذخیره حشره گُوتی لامحاله دلریش

بو خیال روزگاری گَتیمه خیاله دلریش

گیچر عمر بُل همیشه بیله اَلده فرصت اولماز 

/ 0 نظر / 6 بازدید