میلاد علی اکبر (من کلام : ابوالفضل عباسی معروفان اهری)

آهنگ : بنوشان یارا ....

مبارک لیلا - نگار زیبا

گوزون آیدین ائوین روشن که اکبر گلدی

جمالی زیبا – شبیه طاها

آیا بنذور یوزی گون تک منور گلدی

قاشلار هلالی- گون دور جمالی

یوسفی خوار ایلر یوزده کی خالی

مبارک اولسون – مبارک اولسون

مبارک هدیه حی مبارک اولسون

ملک سیمادی – گل زهرادی

تاپار زینتائویم اکبر یوزوندن لیلا

گوزی گویچکدی – ائلیمده تکدی

یاغور باران رحمت هر گوزوندن لیلا

روحیم صفاسی – قدر و بهاسی

مبارک اولسون – مبارک اولسون

مبارک هدیه حی مبارک اولسون

 

آلوب آغوشه – گوتوردوم توشه

گوزوندن ختم پیغمبر  نشان اکبردن

جمالین گوردوم – یوزوندن ئوپدوم

خیال ائتدیم گلور عطر جنان اکبردن

شیرین غزلدی – عشق ازلدی

گل یوزی لبلری گلدن گوزلدی

مبارک اولسون – مبارک اولسون

مبارک هدیه حی مبارک اولسون

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید