میلاد امام زمان (عج) (من کلام : فرهاد فکری)

شَــرفِ عــالــم امــکـان گـل رضــوان مــهـدی

مُـنتَظِر شیعه لره سویـگـولی جانـان مــهـدی

گوز آچان گوندن اولوب عالمه سلطان مـهدی

خلقـتی مــعجـزه ی نــیمـه شــعبان مــهـدی

دیمه مــــهدی، دیــگیلن نــور حَق لَـم  یَـزَلی

دیــمه مـــهدی، دینن عالمده گوزللـر گـوزلی

خــلق اولــوب خــالق یکتا کیمی یکتا مــهدی

یــارانــوبــدور مَــلَکـوت اهـــلینه مولا مــهـدی

ســیّــد مــــــرتـضــــــوی والـــی والا مــهـدی

بَسْــدی وصــفینده دیــللر گــل  زهـرا مـهدی

صـاحب عــصر و زمــان مُـنـجـی عـالـم مهدی

نـوه ی حـضـــرت پـیغـمـبـر خــاتــــم مــهـدی

قــــادر الله نجه گـور صـاحب قــدرت یــارادوب

یــوسف فــاطمه نــی بیزلـره نعمت یـارادوب

شــــکر اولا درگــهینه بیر بیله قامت یارادوب

بـونا قامت دیمگ اولمـاز کی قیـامت یارادوب

گول یوزون کیم گوره٬سویلر مه تابان نیمیش

بـــو اولان یــرده بابا یــوسف کـنـعان نیمیش

قـلم انصاف ایله آخ یوسف هارا،مـهدی هـارا

دوزدی او یوسف کنعاندی سوزیم یوخدی بـونا

ولــی بــو یــوسف زهـرادی او نـقـره بو طـلا

قــطره دی او٬ ولی دریـادی بـو ای اهــل ولا

بو همـان شــخصیدی کـه خـالق یکتا بیـنوب

اونـی تـک سویـدی زلیخا، بـونی دنیا بیـنوب

بو علــی اوغلـیـدی که موهِبَتِ حیـــدری وار

عــــصمت فــاطـمـی و غـیرت پیغـمبــری وار

شیعه فــخر ایلیرر عــالـمده بیله رهـبری وار

کُــلّ دنـیاده کــیمین بیلـه گــوزل دلبــری وار

بو ظهـور ایلسه گر،گوللری گوزدن سالاجاق

بــو ظــهور ایدسه صفا٬ عالم امکان تاپاجاق

عـالمی مَملوء نــور ایلیاجـاق گـــلسه آقــام

شیعه نی غرق سرور ایلیاجاق گلسه آقـام

چــشم کافرلری کـور ایلیاجاق گـلسه آقــام

چوخ سلیمانلاری مور ایلیاجاق گلسه آقــام

شیعه دشمنلرینی خوار ایدجاق گلسه آقــام

چوخ طلب کاری بدهکار ایدجاق گلسه آقــام

مَدّعی بیل بـونی بیرگون گله جاخ دلبـریمیز

بیز وفـا لشگـریوخ واردی گــوزل رهـبــریـمیز

گوله جاق بیرگونی یوللاردا قالان گوزلـریمیز

قورخ او گوندن کی ظهور ایلیه سرلشکـریمیز

بـو اَبـَر قُـدرت دورانـدی گـلوب قـان آلاجـــاق

گلسه٬شیطان صفت انسانلاری تَخدن سالاجــاق

گوره سن بیر گــون اولار بیزده دیاخ یار گلور

مــژده اَحبــابه ویــــرون سیّـد اَحــــرار گـلـور

پــیشوازه چـیـخون عـالـمـلره ســـردار گـلـور

پـرچـم عـشق اسور شانلی عـلمـــدار گلـور

ذولـفقـار الــده گـلنده بــو یـل خـوش مـنـظـر

بعضی یامــهدی دیرر بـعـضـی دیـرر یا حیـدر

یــوسف فــاطـمـه اللـهین عـزیز بنده سیدی

آســمـان شرفــین مِــهـر فـــروزنــده سیدی

دیمرم آی٬کی بونون آی اوزی شرمنده سیدی

اللـهین یـرده بـو بــرحَـقّ نـــمـایـنـده سیدی

واقــعیتدی بـو سوز وارث احمـد گلـه جـــاق

قـــائـم مُـنْتَـظَـر آل مُــحّـمَـد گـــله جـــــــاق

قـالسا بیر گونده اگر محشره مهدی گله جاق

آند اولا یولدا  قالان گــوزلره مــهدی گله جاق

هــــر اِیلین وار نیازی رهبره مـهدی گله جـاق

تــــاج سر بو عَلَوی کشــوره مهدی گله جاق

     بیر گونی معاویه نین اوغلی چاتوب کامه ولی

گــله جــاق مُنتَقِــم خــون حـسین ابن  علی

گــلسه اولــده بــقیـعه گــیدجــاق قائــم حق

قــبـر زهــرانــــی نمـــایان ایدجاق حاکـم حق

عــلمینی عــالمه مَـنشــور ایدجاق عالم حق

اولاجــاق خلـق دو عالــم،او زمـــان خادم حق

حیدرین اوغلی گلـوب عالمه طوفان سالاجاق

آنـاسی فــــاطـمـه نین قـــانـینی اول آلاجـاق

آقــامــــون قربـــان اولــوم مـرتضــوی همـتینه

قـامــتی بنــذر ابــــالفضل آقــــانین قــامـتینه

جــــان عــــالـم اولا قـــربان  علـــوی غیرتینه

کیم خانم فاطمه نین سیلی ویروب صـورتینه

گــردنین دن یاپوشوب حالینی برهم ویراجاق

ثـانـی بـی شـرفـه سیلــی مـحکـم ویراجاق

محسنین قــانین آلوب حَقّی نمــایان ایدجاق

حَقّی ناحَقّ ایدن اشخاصی هراسان ایدجاق

کــاخ ظلم و ستمی خاکیله یـکسان ایدجاق

قان توکن شخصی لری قانینه غلطان ایدجاق

کیم توکوب فاطمه قانین،بیلگین سیندیراجاق

قاپوسین یاندوروب هرکیم، اورگین یاندیراجاق

دلــده یــا فـــاطــــمـه اول مُــنتَــقِـم آل عـــبا

شــاخاجاق پـیـکر اهــــریـمنه چـون بـرق بلا

آلاجــاق اون بیر امــامین قــانین اول شاه ولا

کـــــــربــلایـه گـیدجاق قلبیــده صد آه و نــوا

رهــــبر حق قـــوراجاق مجلس شورا عَـلَنی

سالاجـــــاق چَنگـینه اولـده آقـا حَـرمـله نی

گـونـدوزون تـار ایـدجاق حـرمــله ی ناخلفین

بوغازیندان ویراجاق اوچ پر اوخ اول بی شرفین

مــرحله مــرحله اجــرا ایـدجــاقــدور هـدفین

ساخلیوبدور او زمان کیمسه یـزیـدین طرفین

صــاحب عصر و زمـانین باخون اندیشه سینه

جمع ایدوب بیر طرفه اود ویراجاق ریشه سینه

آلاجــــاق بیـر به بیر آزاده شــهیـدلــر قــانین

اشــبه خــتم پـیـعمبر علــی اکــــبر قــــانین

قاسم ابـــن حسنین، سود امر اصغر قــانین

ساقــــی تشنه لب، عــــــباس دلاور قــانین

عشق عباسیله باش سیندیراجاق،قول کسه جاق

او فـرومایه لرین نسلینی بیر یول کسه جاق

تــاپــاجاق شــمر لعینی، آلاجـــاق خنجـر الـه

تـــا آلا شمرین او نـاپـاک آنـاسی مـعـجـر الـه

او قدر ساخلیاجاق تشنه،سوسوزلیقدان ئوله

چیخاجاق سینه سی اوسته نفسی تنگه گله

داخی قـورمـاز اونی بیردم نفس آسـوده چکه

بیر چوخور یـرده کسر باشینی یـولـــلار دَرَکَـه

یتیـشر نــوبـه عــــمر سعد، او امــــــیر ظلمه

هـی بهـــانـه گـــتـورر ایــدیگی ظلم و ستمه

اولـــــمیایدیم دیرر ای کـــاش یــزیـده خَـدَمـه

دیمدی کیمسه، یــزید حکـــمینی اجرا ایلمه

یـوخسا ئـولدور مزیدیم فـاطمه دردانه سینی

عــالــمین قتله یـتیردیم شـه فـــرزانه سینی

اِعــتنـــا ایــلـــمز اُول مــکـریــلره پــور تــــراب

چوخ ایتیرمه اوزیوی٬ سویلیرر ای خانه خراب

ایــلدون ظلم وستم دنیـادا بی حَدّ و حسـاب

سنه شایسته دی بی حَدّ و حساب اولسا عذاب

گناهون چوخ چـوخوموش ماه محرمده سنون

یــرون آمــاده دی الــســاعه جهــنمده سنون

درکـه واصل اولانــدان صــورا اُول شـوم و پلید

اصلـــی قاتـــلری ایـستر نــوه ی شاه شهید

چـــوخ حقیــرانـه گلر ابـن زیــــادیـلـه٬ یــــزیـد

یارالی باشه اولار بس کی ایدوب ظلم شدید

کسه جاق باشلارینی طشت زر ایچره قویاجاق

دم بـه دم لـبلـــریـنـه ضــربه مـــحکم ویراجاق

ویـــراجـاق بــاشـلاریـنی نیزیه تا هـامّی بیله

ظــلمیله باش کسنین باشی گرگدور کسیله

رأس خـولینی قـویـار داغلی تنور ایـچره کـوله

ای«فَتـا»سنده اوز اعــــمالیـــوه بیر دقت ایله

اولــما بیر لــحـظه مُــکــافـات عَـمَل دن غافل

کــه مَبـــادا اولاســان پیـک اَجَـل دن غــــافل

خانــه ی قــــلبیــوی آمــــــاده ایله مـــهمـانـه

دردمـــند اولســــون اگر فـکر ایله بیر درمــانـه

شمعه خــــاطر نــــجه عـــشقیله یانار پـروانه

ســنده بیر عــــشقیله لــــبیک دینن جــانـانه

غــــم یــمه بیـرگــونی عـشق مـولا گله جاق

دوز چاغـیرساخ آدینی مـهدی زهـرا گله جاق

5�0>/�� X� n lang=AR-SA dir=RTL style='font-size:14.0pt;font-family:"B Nazanin";mso-ascii-font-family: "Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family: "Times New Roman";color:black;mso-themecolor:text1'>بی عِفّت گزر

 

هـر زنـازاده مُـسَـلّـم دور کـی بـی عصمت گزر

ناموسی عریان او کَس کی اولسا بی غیرت٬گزر

اولسا انـسـانـدا شرافـت٬ پــاک و با عـزت گـزر

سسلر ای کـان وفـــا٬یاحضرت مـهدی(عج)مدد

انسانین حیوانیلن فرقی فـقـط عصمت ده دی

بد حجابلیق نـنگیدی امّا چوخی غفلت ده دی

بـاعـثـی بـو ایـلریـن مـردان بـی غـیرت ده دی

مرد بی غیرت نـقدری عُمـری وار لعنت ده دی

گـل یتیش بُـحرانلارا یا حضرت مهدی(عج)مدد

آدیـوی اِنکــار ایـــدوللـر آل بـــوسـفــیـانـی لر

قانـیـوی گـوزلور تـوکـه مـعـاویـه ی دورانی لر

شیـطانی گوزدن سالوب شیطان صفت انسانی لر

کعبه نی بی ارزش ایتدی بعضی بی ایمانی لر

مروه ده یـوخدور صفـا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

دیـن آدیـلان بعضی لر دینین ایویـن یخدی آقا

پـولدان اوتری راه عرفاندان چوخی چیخدی آقا

آز حسینـچی وار٬ یزیدی ایندی چوخ چوخدی آقا

سـن سـوون عدل و عدالـتدن اثر یـوخدی آقا

ظلم ایدور اهل جفـا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

مـال دنیـا ایلیـوب بـیـر عـده نـی دنـیـاده کُــور

وار سراغـیـمـده مـنیم بـیـر عـده افـراد شَـرور

صـاحب کـارخانه دی٬بی دین و ایمان بی شُعور

کـارگر حقین کَـسـیـر٬اوز آدینـه مـسجد ویـرور

باخ بـو بی وجـدان لارا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

بعضی لر اوچ گونـلریـلن آچ یـاتور هیچ زاد یمور

سـهلیـدی مـیلیارد٬تـیلـیاردا بیر عده پول دیمور

خـانـواده وار اوشاقـیـن بـاشیـنـه سِکّـه سَپـور

خـانـواده وار پـولـی یـوخـدی خـجالـتدن ئـولـور

گل یتیش یوخسوللارا٬یاحضرت مهدی(عج)مدد

چوخلاری دولت دیدی هـی آرتـیـرور امـولینی

یوخلیان یـوخدور ولی یوخسوللارین احوالینی

مـعـنـویـت لـه چوخـالـدار انسان اوز اجلالینی

قـبره آخر کـیم آپاردی دنـیـادان اوز مــالـیـنــی

اوردا یوخ شاه و گـدا٬ یاحضرت مهدی(عج)مدد

ای او حاجی کی گـیدورسن مکیه سن بارها

خـشلـوسن بـازار وهـابـیــده سـن مــیلـیــاردا

مکه اوز شهـرونده دی ایله کمک یوخسوللارا

دوت الیندن بیر یتیمین خوشدا گلسین اللهــا

سسله در حین عطا٬یاحضرت مهدی(عج)مـدد

یوخدی فرصت هر سوزی یازماخلیقا٬یابن الحسن

گل سنه چوخلی سوزیم واردی آقا٬یابن الحسن

سن ظهور ایدسون تاپار عالم صفا٬یابن الحسن

مدحیـوی هر دم یـازوب آغلار(فَتـا)٬یابن الحسن

شیـعـه لر ایلـور نوا٬یاحضرت مـهـدی(عج)مدد

/ 0 نظر / 10 بازدید