میلاد حضرت زهرا (من کلام : اصغر الماسی اهری)

السلام ای شرف آل طاها
بانوی هر دو جهان ایزد نما
ای ختم نبی نون اولان بالاسی خوش گلموسن
ایرانلیلارین اناسی اناسی خوش گلموسن
ای دنیانون گوزلی یافاطمه
ای پنج تنون دیلینون غزلی یا فاطمه
ماخلقون زینتی سن
شیعلرون عزتیسن
اوّلده آنام آدیوی دیلیمه ازبر اتدی
صونرا بالاوین قاپوسیندا منی نوکر اتدی
ای دنیانون گوزلی یافاطمه
ای پنج تنون دیلینون غزلی یا فاطمه
سن معشوق لمیزلسن
گل طاهت بیمثلسن
یا فاطمه شعریمه زینت اولوبسان غزلسن
مین مریم و هاجر و آسیه دن سن گوزلسن
ای دنیانون گوزلی یافاطمه
ای پنج تنون دیلینون غزلی یا فاطمه
گلستاندا گوللر آچدی
دنیایه گوز کوثر آچدی
بو مقدم پاک و مطهریوه جانلار قربان
درمان الیین گوزل اللریوه جانلار قربان
ای دنیانون گوزلی یافاطمه
ای پنج تنون دیلینون غزلی یا فاطمه

/ 0 نظر / 9 بازدید