میلاد امام محمد باقر (من کلام : محمدرضا رمضانی)

یثربده بو گون جلوه جانانه نظر قیل

آچ گوزلریوی حجت سبحانه نظر قیل

گلوب حضرت باقر

شه طیب و طاهر

مبارکدی مبارک ، مبارک دی مبارک

 

زهرا بالاسی وئردی صفا ملک حجازه

جنت ائلدی یر یوزونی بو گل تازه

لایلای دیوری فاطمه بو طفلک نازه

گهواره ده بو نو گل خندانه نظر قیل

گلوب حضرت باقر

شه طیب و طاهر

مبارکدی مبارک ، مبارک دی مبارک

 

باخ صورتینه جلو لنور نورالهی

واضحدی که وار جدی کیمین عزت و جاهی

مبهوت ائلیر هر گوزلی چشم سیاهی

واله دایانوب ، یوسف کنعانه نظر قیل

گلوب حضرت باقر

شه طیب و طاهر

مبارکدی مبارک ، مبارک دی مبارک

 

پیغمبر خاتم نوه سی حجت پنجم

گل مقدمینه بوسه ویرار ماهیله انجم

حیران ائدر عیسانی گر ائتسه تکلم

گفتارینه باخ ، لولو مرجانه نظر قیل

گلوب حضرت باقر

شه طیب و طاهر

مبارکدی مبارک ، مبارک دی مبارک

 

کیمدور بو گلن نور دل حضرت صادق

قول و عملی حکم خدائیله مطابق

حق آختاران عشاقه ائدر کشف حقایق

اطرافین آلان ، طالب ایمانه نظر قیل

گلوب حضرت باقر

شه طیب و طاهر

مبارکدی مبارک ، مبارک دی مبارک

 

دانشگه عرفانون اولار پایه گذاری

احکامی ائدر خلقه بیان حجت باری

دائم ائده جاق گلشنی توحیدی بهاری

قوی سنده قدم ، صحن گلستانه نظر قیل

گلوب حضرت باقر

شه طیب و طاهر

مبارکدی مبارک ، مبارک دی مبارک

/ 0 نظر / 18 بازدید