اهمیت عزاداری (من کلام : حزین)

منی کرم قاپوا تا سن آشنا ایلدون

اوزومدن اوزگه دن احسان ایدوب جدا ایلدون

سزادی ناز ایلسم حشمت سلیمانه

که سن قاپوندا منه یر ویروب گدا ایلدون

هاچان که قلبیمی غملر سخوب داریخدیردی

سنه دیدیم سوزومی غصّه دن رها ایلدون

اسیر درد و بلیّاتیدیم ایوون آباد

که بیر باخشدا هامی دردیمه دوا ایلدون

بو بسدی که دیولور نوکر حسین منه

بو فخری سن منه ای ذوالعطا عطا ایلدون

وگرنه من هارا بو آستان قدس هارا

اوزون اجازه ویروب داخل سرا ایلدون

اجازه اولماسا اولماز بو درگهه گلماق

بو درگهی سن اوزون مایه ی رجا ایلدون

سن اول کریمسن ای ذات بی نیاز حبیب

که اوز وجودیوی محبوبیوه فدا ایلدون

سن اول کریمسن امّیدیله گلوب هر کیم

آچوب کرم قاپوسین حاجتین روا ایلدون

سن اول کریمسن ای اعتبار جود و کرم

که ساربانوه ده لطف برملا ایلدون

سن اول نشانه ی رحمت سن ای کرم کانی

که قانلی لبلریله شیعه نی دعا ایلدون

سن اول امام مبین سن بقای دیندن اوتور

رضای حقّی دوتوب ترک ماسِوا ایلدون

دیدی الهی رضایم هامی قضایایه

عجب معالمه ای شاه کربلا ایلدون 

/ 0 نظر / 105 بازدید