میلاد امام محمد باقر(من کلام : فرهاد فکری)

حجت الهی قدم قویدی بو جهانه

شیعه ایستور آلسون قا سندن عیدیانه

یار و یاورون باقرا خدای تبارک اولسون

بو ولادت با سعادتون چوخ مبارک اولسون

 

نور چشم زهرا آدون شیعیانه جاندی

عطر روی ماهون گوزل نکهت جهاندی

آنش فراقه دل زار شیعه یاندی

جان فدالرون سویلیور ایندی عاشقانه

یار و یاورون باقرا خدای تبارک اولسون

بو ولادت با سعادتون چوخ مبارک اولسون

 

بو جهانه قدم قویدون قدم حجت اللهی

سنسن ای ولی خدا عالمون پناهی

دهریده اولارسان آقا شیعه دادخواهی

سنسن هر زمان بیزلره یار پشتوانه

یار و یاورون باقرا خدای تبارک اولسون

بو ولادت با سعادتون چوخ مبارک اولسون

 

یمن مقدمونن اولوب یر یوزی گلستان

آچدی گل چیچکلر اوخور قمری غزلخوان

فخر ساجدینی ائدوبسن بو گون خرامان

عشقون ایلیوبدی آقا سینه لرده لانه

یار و یاورون باقرا خدای تبارک اولسون

بو ولادت با سعادتون چوخ مبارک اولسون

 

حکم علمی مولا یقین حقیدن آلرسان

دهریده شکافنده علم حق اولارسان

حاکمان لامذهبی تختیدن سالارسان

جاودانه ساخلار سنون آدوی زمانه

یار و یاورون باقرا خدای تبارک اولسون

بو ولادت با سعادتون چوخ مبارک اولسون

/ 0 نظر / 5 بازدید