جلالت امام محمد باقر (من کلام : رامین محمدزاده)

نگـار  خـالـق  مَنـاندی   بـاقـر                 

بِشیمـجی اَختـرتـاباندی بـاقـر

یقینـاً  مـردِ  با  ایمـاندی بـاقـر             

 دلِ  اهـل  ولایه جـاندی بـاقـر      

خُدایه  سجده ده  لرزاندی بـاقـر       

ولیکَـن شیر نخلستاندی بـاقـر

مُتـون علـم مـافی هـانی آشدی        

جنانان رُتبـه ده درگاهی باشدی

اولوبدورعشقینـون عالـم اسیری                  

جهانه  گلمیـوب  گلمـز  نظیری           

خلائِـق شمعینـه  پروانه اولموش           

زمـانه عشقینـه دیوانه اولموش

یازاندا آدینی خامَـم  اولور مست              

وئریلمیش عشقینه بو سینه دربست

دل اهلینن سوروش؛دلبردی باقر          

خلائـق بنـده دی سروردی  باقر

اوخور بلبل گـوله گلشنـده  باقر        

دل اهلین چون چکوبدور بنده باقر

عـزیز و  دلبـر  عالمـدی بـاقـر             

نگیـن حلقـۀ خاتمـدی  بـاقـر

بـوتـون زیبالیغـا  لایقدی باقـر         

خانیم زهرایه چون عاشقدی باقر

خِصـال حیـدره  دارادی  بـاقـر            

 صفای  گلشـن زهـرادی  بـاقـر

جمـال مـه لقاسی  مُنجـلی دور          

 شَمایلده خـودهِ  مـولا علی دور

جمالینـن اولـور حق  نور ظاهـر         

بیزه دلبـر فقـط بـاقـردی  باقر

آنـاسی  فاطمـه  بِنت الهُـدادی         

آتـاسـی  سـاجـد  آل عبـادی

اوزی  شاه عَجَـم ، فخر عَـربدی          

آنـادان  مجتبـایـه  مُنتَسَبـدی

گویون هم کهکشانین ماهی باقر          

تمامـاً شـاهلارینـدا  شاهی باقر

علینون اوغلیدی برحَقدی بـاقر          

اینـان کی حقیـده مطلقدی باقر

تَـولا   اهلینـه   مـولادی  بـاقر           

شـرافت قطـره دی  دریادی باقر

دلِ اهـل ولایـه  حَکـدی  بـاقر          

یازیلموش طاق عرشه تَکدی باقر

پـذیـرش نـامـه  قـالـو بلادی          

سفیـر  جـان  نثـار  کـربـلادی    

بولورسن هِش نَدن محبوب جاندی ؟                  

آدی   ذکـر  لـب    کـروبیـانـدی

ستـون  بـر حـقِ  دیـن  خـدادی                

طلیعــه دار   جَمــع   اولیــادی

گـلِ خـوش بـوی بـاغ کبریادی         

سفیـر   دولـت    آل   عبــادی

دُرِ  جنـت   عیـارِ   فـرشیـانـدی            

امـام  فـرشیـان  و  عرشیـانـدی

کرمـلی  درگهی  بـاب  الشفـادی             

دئنـن دردون  آقـام  درد آشنادی            

خلوصیلـه چاغیـر زهـرا بالاسین                   

وئـره تا  دردیـون  بلکـه  دواسین

حسیـن ابن علینـون مَه لقاسی          

امـام ساجـدینـون آی پـاراسی

شِفـا بخش مریضـان  جهانـدور          

نه چونکی حضرت سجاده جاندور

آتـاسی  مفخـر  کُـلِ  طبیبـان          

بـالاسی ایلییـر اَمـراضه  درمان

یـازا گوز یاشیله  هرکیم عَریضه          

آلار حُکـم شفـاعت هـر مریضه

بشـارت  وِئـر مریض و دردمنده         

دئنـن گـل وادی احسـانه سنده

دئنن قلبینـده  درد و مشگلونن          

ائشیتسون دردیوی تا اوز دیلونن

مریضون  وار؟ شـرارِ  غمده یالنما              

زیارت  ایستـه سن  ساکت دایانما  

چاغیرمولامی گلزارین گل آشسین         

بهانه آختارور تا  مشگل آشسین

طبیـب  دردمنـداندی ؛ آقـادی          

مَطبّی  مجلـس شـور و عـزادی

اوزی  بی گنبد و صحن و سرادی        

عَـلاج سیـز دردلـره اما دوادی

اگرچـه قبرینون  یوخ سایه بانی         

قـویوب حیـرتده امـا عرشیانی

کرم دریاسیـدور امواجی واردی          

او قبـره انبیـانین بُـرجی واردی

قلـم سمت بَـلایه اولمـا عـازم           

امـام   بـاقـرَ  گنبـد   نـه  لازم

دئمه قبری اونون بی سایه باندی         

او قبرین گنبدی هفت آسماندی

ملکللـر قبـرینون خدمتگذاری           

گجـه گوندوز  ائدوللر آه و زاری

دئییم آیا او قبرین سایه سینن؟          

و یا اینکی دئییم همسایه سینن؟

یاتوبـدی اوز آناسینـان بقیعده           

حَسن تک قیناتاسینـان بقیعده

آلور گون نورینی خاک بقیعدن            

تجلـی  خـانـۀ  پـاک بقیعـدن

بقیعنون تپراقی چوخ باشرفدی           

دُر و یاقـوت و المـاسه صَدفدی

پریشـانی پریشـان اتمـه مـولا           

فـراقونده اورک قـان اتمـه مولا

شـه بطهایه  خاطر توت الیمنن          

خانیم زهـرایه خاطر توت الیمنن    

 

/ 0 نظر / 7 بازدید